Revoluția de la 1821 din Țara Românească

Revoluția de la 1821

Revoluția de la 1821

Revoluția de la 1821 din Țara Românească condusă de Tudor Vladimirescu a izbucnit datorită stăpânirii otomane care facilita boierimea și asuprea țărănimea, cât și datorită crizei economice și politice din Țăara Românească. Tudor Vladimirescu participase la răscoala sârbilor și avea legături cu Eteria. Însuflețit de o fierbinte dragoste pentru țară și popor, el voia să înlăture stăpânirea și să scuture jugul otoman. Pornită de la Padeș, unde Tudor a lansat o proclamație, revoluția de la 1821 a cuprins repede întreaga Oltenie. Țăranii nu mai voiau să muncească pentru boieri, nu-i mai recunoșteau ca stăpâni și cereau să se împartă moșiile boierești.

Tudor a format o adevărată armată în frunte cu pandurii lui. Apoi a trecut oltul, a învins cetele domnești trimise împotrivă-i și a intrat în București. Poporul l-a primit cu bucurie și încredere.

Mai bine de două luni, Tudor Vladimirescu a condus țara în folosul celor mulți. Speriați, marii boieri au stăruit pe lângă sultan să trimită grabnic armată împotriva poporului răsculat. Totodată l-au pârât pe Tudor Vladimirescu conducătorilor Eterei (Eteria era o societate secretă revoluționară creată de greci), sub pretext că s-ar fi înțeles cu turcii. Aflând că vine armata otomană împotriva țării, Tudor a hotărât să se retragă în Oltenia, unde avea arme și provizii și deci putea susține lupta mai bine. Dar eteriștii, care se aflau la nord de Dunăre și se deplasau către Grecia, au crezut intrigile boierilor, l-au arestat la Pitești și l-au ucis mișelește în Târgoviște (27 mai 1821).

Eteriștii s-au găsit singuri în fața armatei otomane și au fost înfrânți în bătălia de la Drăgășani. Așa că n-au mai putut ajuta războiul național din Grecia.

Deși înfrântă, revoluția de la 1821 condusă de Tudor l-a silit pe sultan să renunțe la numirea domnilor fanarioți. Din 1822, în Țara Românească și în Moldova au condus iar domnii pământeni.


Sursa: Manual Istorie VII – Editura didactică și pedagogică București 1985 – Revoluția de la 1821 din Țara Românească

%d blogeri au apreciat: