Ce documente au fost dezbatute si adoptate la congresul al XI-lea al Partidului Comunist Roman?


Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Roman a dezbatut si aprobat: "Raportul la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Roman", prezentat de secretarul general al partidului, tovarasul Nicolae Ceausescu, "Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism", "Codul principiilor si normelor muncii si vietii comunistilor, ale eticii si echitatii sociale", "Directivele Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Roman, cu privire la planul cincinal 1976 - 1980 si liniile directoare ale dezvoltarii economico-sociale a Romaniei pentru perioada 1981 - 1990", "Statutul Partidului Comunist Roman".

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.