Ce insemnatate are programul de masuri elaborat de Comisia ideologica a C.C. al P.C.R. din perioada 2 – 3 noiembrie 1976?


Eveniment de o exceptionala importanta in viata politica si ideologica a poporului nostru, Programul de masuri pentru aplicarea hotararilor Congresului al XI-lea al partidului si ale Congresului educatiei politice si al culturii socialiste in domeniul muncii ideologice, politice si cultural-educative, se constituie ca un ansamblu de idei profund analitic si armonios inchegat, avand menirea de a stimula cresterea constiintei socialiste a omului nou, participarea intregii societati la faurirea vietii noi in patria noastra. Programul reprezinta o calauza precisa a intregii noastre activitati de creare a unui culturi umanist-revolutionare, de formare a omului nou, profund devotat patriei si partidului, animat de hotararea de a-si dedica intreaga capacitate de munca si creatie infloririi Romaniei socialiste.

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.