Scurtă istorie a Albanezilor

Albania caucaziană
Albania caucaziană până în 387 d.Hr.

Albanezi – la origini triburile indo-europene de albani erau venite din zona Caucazului. Albania caucaziană este Daghestanul de azi. Albanezii caucazieni sunt menţionaţi în surse antice alături de ilirii de la sudul Dunării de Mijloc. Fiind puţini la număr, dar foarte buni luptători, au reuşit să-şi păstreze identitatea în timp, până astăzi, practicând sisteme de alianţe momentane, dar cu precădere aliindu-se cu dacii şi tracii din Peninsula Balcanică. Elita armatei lor medievale era aceea a arbănaşilor, făcută după modelul hopliţilor din Grecia antică, folosiţi ca mercenari de domnii ţărilor române pentru a se apăra de otomani. Civilizaţia albaneză a fost influenţată, în perioada de formare, atât de substratul ilir, pelasgic, cât şi de greci şi romani. Albanezii au apărat, ca şi alte neamuri balcanice, spiritul unitar al culturii şi religiei ortodoxe. Vasile Lupu, cel mai bogat domn al Moldovei, albanez la origine, a folosit arbănaşi şi a fost singurul domn al ţărilor române care a schimbat din tron un sultan.


Sursa: Ecaterina Ţarălungă, Istoria civilizaţiilor

%d blogeri au apreciat: