Ce este sarcina electrică?


Sarcina electrică
Secţiunea prin modelul atomului de cupru. Atomul are 2 electroni pe primul înveliş, 8 pe al doilea, 18 pe al treilea şi un electron de valenţă pe ultimul. Nucleul conţine 29 de protoni şi 30 de neutroni.

Sarcina electrică

Sarcina electrică este una din proprietăţile de bază ale materiei. Toate materialele sunt formate din atomi, fiecare din ei fiind compus din nucleu, care conţine protoni şi neutroni, şi electroni plasaţi pe diverse orbite în jurul său. Numărul de protoni din nucleu determină natura atomului.

Dacă există un singur proton, atomul este de hidrogen; dacă sunt două zeci şi nouă, atomul este de cupru; dacă sunt nouă zeci şi doi, atomul este de uraniu. Fiecare proton are o sarcină electrică elementară egală şi de semn contrar sarcinii electronului.

Se consideră că sarcina protonului este pozitivă, iar sarcina electronului negativă. Neutronii nu au sarcină electrică, prezenţa lor în nucleu afectând numai masa atomului. Sarcina totală a nucleului este egală cu sarcina totală a electronilor ce-l înconjoară, astfel încât atomul este neutru din punct de vedere electric.

Imaginea din acest articol reprezintă un atom de cupru cu două zeci şi nouă de electroni orbitali, orbitele fiind astfel dispuse încât formează patru laturi în jurul nucleului. Latura exterioară conţine un singur electron.

Savanţii atomişti afirmă existenţa mai multor particule subatomice, altele decât protonii, neutronii şi electronii, noi particule fiind pe cale de a fi descoperite. Totuşi, particulele de bază, descrise anterior, sunt cele care ne interesează în teoria simplă a electricităţii.


Sursa: K. G. Jackson, Electricitate întrebări şi răspunsuri, Editura Tehnică 1975

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.