Ce este un circuit serie?


Circuit serie

Două sau mai multe rezistoare sunt conectate în serie dacă aparţin aceleiaşi ramuri dintr-o reţea electrică. Rezistoarele grupate în serie sunt parcurse de acelaşi curent electric.

Circuit serie

Considerând un grup de trei rezistori conectaţi în seie, la bornele fiecărui rezistor se va regăsi câte o tensiune U1; Usi Uîncât se poate scrie: U = U1+ U+ U3.

Pe baza legii lui Ohm pe fiecare rezistor rezultă: U = IR1+ IR+ IR3 sau U = I(R1 + R+ R3).

Aplicăm aceeaşi lege la circuitul echivalent: U = IRs, rezultă următoarea relaţie: Rs= R1+ R2+ R3.

În cazul general, când sunt conectate n rezistoare în serie:

Untitled

Rezistenţa echivalentă Rs este întotdeauna mai mare decât oricare dintre rezistenţele Rk.

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.