Orizontul. Linia orizontului


Linia orizontului

Ce este orizontul?

Acesta este linia de jur împrejurul nostru unde ni se pare că cerul atinge pământul. Aceasta ne apare rotundă, ca un cerc mare.

În numeroase locuri, adevăratul orizont este obturat de clădiri, arbori, forme de relief, așa cum sunt coline, dealuri sau munți, ș.a.m.d.. Ca atare, rezultatul intersecției dintre linia uscatului cu linia cerului devine un orizont vizibil.

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.