Soarele și influența sa asupra Pământului


Soarele

Soarele și influența sa asupra pământului

Soarele este o stea în roiul de stele care se găsește în Univers, roi din care noi vedem doar o mică parte în cursul nopților senine. 

El este situat în centrul Sistemului nostru solar și concentrează 99.86% din masa totală a acestuia. Ca dimensiuni, este o stea mijlocie. S-a calculat că masa Soarelui este de 1.9 x 1030 Kg. Desintatea este de 1.41 g/cm³, (adică 1/4 din densitatea medie a Pământului), fapt ce se explică prin aceea că este alcătuit în întregime din gaze.

S-a observat că Soarele execută o mișcare neuniformă de rotație în jurul axei sale, ce scade de la ecuator (unde este de 25 de zile) la poli (35 zile). Forța de accelerație gravitațională este de 28 ori mai mare decât pe Pământ, dar câmpul său magnetic este slab. Soarele se compune dintr-o parte centrală (interiorul Soarelui) și atmosfera solară.

Atmosfera solară cuprinde următoarele straturi: fotosfera, cromosfera și coroana solară.

Fotosfera se află situată la baza atmosferei solare și are temperaturi de cca 6000°; aici apar uneori porțiuni mai întunecate (care au cca 4500°) denumite „pete solare”; s-a observat că aceste pete apar într-un număr mai mare cu o periodicitate medie de 11 ani. Cromosfera înconjoară fotosfera și are temperaturi ce cresc spre exterior până la cca 20.000°; în cromosferă apar erupții care generează așa-numitele „protuberanțe solare”, cu o periodicitate de 11 ani, corelată petelor solare din fotosferă. Coroana solară reprezintă partea exterioră a atmosferei solare; ea este vizibilă pe Pământ în timpul eclipselor totale de Soare.

Interiorul Soarelui se caracterizează prin temperaturi deosebit de ridicate (14 milioane grade) și presiuni foarte mari, care fac ca materia să fie în stare de plasmă. Soarele este alcătuit în principal din hidrogen (71%) și heliu (28%). În interiorul Soarelui au loc reacții termonucleare care duc la eliberarea unei mari cantități de energie în spațiul cosmic.

Din energia totală emisă de Soare, Pământul primește numai a 2-a miliarda parte, cantitate suficientă însă pentru a asigura baza resurselor de energie terestră. Cantitatea de energie primită de la Soare pe o suprafață de 1 cm² în timp de 1 minut, măsurată la limita superioară a razelor solare, se numește constantă solară. Din măsurători rezultă pentru constanta solară o valoare de 1.94 cal/min/cm². Influența Soarelui asupra Pământului se manifestă prin dinamica următoarelor fenomene terestre: mareele, circulația aerului, dezagregarea rocilor, ciclurile biotice etc.

Volumul soarelui este de 1.300.000 de ori mai mare decât volumul Pământului. Distanța de la Pământ la Soare este aproape 150 milioane kilometri.

Căldura emanată de Soare este atât de mare încât, dacă Soarele s-ar apropia la 1000 km de Pământ, acesta s-ar topi complet.

Pământul, ca și celelalte planete, se află sub puternica influență a Soarelui. El oferă Pământului lumina și căldura dătătoare de viață.


Sursa: Editura Didactică și Pedagogică București – Geografie Fizică Generală şi Geologie, clasa a IX-a, 1988 – Unitatea materiei în univers – Soarele și influența sa asupra Pământului

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.