Statele Unite ale Americii (S.U.A.)


Statele Unite ale Americii (S.U.A.)
Statele Unite ale Americii

Așezare și întindere

Statele Unite ale Americii ocupă partea centrală a Americii de Nord, fiind cuprinsă între Canada la nord, Golful Mexic și Mexic la sud. Partea vestică este scaldată de apele Oceanului Pacific, iar partea estică de cele ale Oceanului Atlantic. Alaska și Insulele Hawaii intră în componența S.U.A.

Cea mai mare parte a teritoriului S.U.A. se află în zonele climei temperate, iar partea sudică în cea tropicală. Scobitura făcută de Golful Mexic în teritoriul S.U.A. (adevărată mare interioară) face ca partea meridională a S.U.A. să se deosebească de regiunile africane, situate la aceeași latitudine (pustiul Sahara) și să aibă un climat cald și ploios în timpul verii.

Cele două fațade maritime, către cele două mari oceane, Pacific și Atlantic, deschid S.U.A., calea de apă către toate statele globului.

Un stat gigantic la scara continentului american. Suprafața totală a S.U.A. este de 9.629.091 km², ocupând locul al patrulea pe Glob, după Rusia, Canada și China.

Formarea și organizarea S.U.A.

Înaintea venirii europenilor, actualul teritoriu al S.U.A., la fel ca și cel al Canadei, a fost locuit de indieni și eschimoși (Alaska). Primii europeni care au ajuns pe țărmul estic al S.U.A. au fost normanzii (secolul al X-lea). După ce Cristofor Columb a descoperit America, a început colonizarea de către europeni. Colonizarea s-a desfășurat paralel cu exterminarea populației băștinașe și s-a făcut treptat, de la est spre vest. Populația cea mai numeroasă venită din Europa a fost alcătuită din englezi care au înființat mai multe colonii incluse în imperiul britanic. Primele 13 colonii engleze și-au dobândit independența la sfârșitul secolului al XVIII-lea, unindu-se într-o federație de state cu denumirea de Statele Unite ale Americii.

Ulterior au continuat să vină și alte populații.

Relieful

Statele Unite ale Americii are un relief format din munți înalți, care ocupă toată partea vestică; podișuri, cuprinse între cele două ramuri ale Cordilierilor; un podiș mai jos, acoperit cu o vegetație de prerie, pe versantul estic al Munților Stâncoși, dar mai dezvoltat decât în Canada. Urmează spre est Câmpia Centrală cunoscută sub denumirea de Câmpia Mississippi. Partea vestică are un relief muntos, format de munți vechi, tociți de vreme – Munții Appalachi. Pe țărmul Oceanului Atlantic se află o câmpie litorală.

Bogățiile minerale. Statele Unite ale Americii. dispune de resurse considerabile de materii prime. Astfel, în partea estică, în regiunea Munților Appalachi și centrală se întâlnesc importante zăcăminte de cărbuni, petrol, gaze naturale, minereuri de fier (regiunea Marilor Lacuri). În zona Munților Cordilieri se găsesc mari zăcăminte de minereuri neferoase și petrol. În Alaska se găsesc metale prețioase și petrol.

Statele Unite ale Americii harta fiziă și a resurselor naturale 1
Statele Unite ale Americii – harta fizica și a resurselor naturale

Clima

Cea mai mare parte a teritoriului S.U.A. are o climă temperată. Clima se caracterizează prin mari diferențe de temperatură de la un anotimp la altul și prin schimbări bruște de temperatură, ceea ce provoacă uneori uragane și mari inundații. Din cauza orientării formelor înalte de relief, pe direcția nord-sud, cele două oceane, Pacific și Atlantic influențează în mică măsură clima. În schimb, dinspre Oceanul Arctic, pătrund spre sud valuri de aer rece tot timpul anului, ceea ce provoacă mari pagube recoltei de citrice din sud.

În partea de sud-est și de sud-vest a S.U.A., clima este subtropicală (umedă în partea de sud-est și uscată de tip mediteranean în sud-vest). În extremitatea sudică a Peninsulei Florida clima este tropicală. Alaska are o climă rece, polară.

Apele: pe teritoriul S.U.A. curge al doilea fluviu din lume ca lungime și se află cele mai mari lacuri cu apă dulce de pe Glob.

Vegetația și lumea animală corespund zonelor de climă temperată și subtropicală ale Americii de Nord.

Populația

O populație formată din imigranți din aproape toate țările lumii. Cu peste 312 milioane de persoane, S.U.A. ocupă primul loc în America și al treilea în lume ca număr de locuitori. Majoritatea populației este de origine engleză. Acestora li se adaugă italieni, spanioli, germani, scandinavi etc. Toate aceste grupe de populație venite în scopuri și cu speranțe diferite s-au integrat cu timpul și au format națiunea americană.

Negrii reprezintă aproape 1/10 din totalul populației:

Aceștia ocupă mai ales sud-estul S.U.A., fiind urmași ai vechilor sclavi aduși din Africa pentru a lucra pe plantațiile de bumbac. Populația băștinașă este reprezentată de indieni (amerindieni), în număr de 1,3 milioane. În timpul colonizării, indienii au fost constrânși să se retragă înspre vest. Astăzi, ei locuiesc în rezervațiile din podișurile dintre lanțurile muntoase.

Populația este inegal răspândită pe teritoriul S.U.A. Cea mai deasă populație se află în regiunile nord-estice, țărmul Oceanului Atlantic, regiunea Marilor Lacuri și pe coasta Pacificului. Cea mai rară populație se află în regiunile muntoase, semideșertice și deșertice.

Majoritatea populației locuiește la orașe (78%).

Ca organizare administrativă Statele Unite ale Americii sunt o federație formată din 50 de state și districtul federal Columbia în care se află capitala federală a țării – Washington. Limba oficială este engleza americană, variantă a limbii engleze.

Orașele. Capitala Statelor Unite este orașul Washington. Cu o populație de peste 700.000 de locuitori, este mult în urma altor orașe. Cele mai mari orașe sunt concentrate pe coasta Atlanticului, în jumătatea nordică, în jurul Marilor Lacuri și pe coasta Pacificului. Cel mai mare oraș este New York, a cărui populație împreună cu suburbiile depășește 16 milioane. New Yorkul este așezat la vărsarea Fluviului Hudson în Oceanul Atlantic. El este totodată și cel mai mare oraș-port al Statelor Unite și unul din cele mai mari orașe-porturi ale lumii. Alte orașe importante atât ca număr de locuitori, cît și ca centre industriale sunt: Philadelphia, pe țărmul Oceanului Atlantic, Chicago, Detroit, în regiunea Marilor Lacuri, New Orleans, pe țărmul Golfului Mexic; San Francisco și Los Angeles pe țărmurile Oceanului Pacific.

Economia

Statele Unite ale Americii alcătuiesc o țară industrial-agrară foarte dezvoltată. La această dezvoltare au contribuit mai mulți factori. Dintre aceștia cei mai importanți sunt următorii: mari și variate bogății minerale; așezarea geografică între două oceane care i-au permis, pe de o parte, să facă comerț cu diverse state ale lumii, iar pe de altă parte, au apărat-o de războaie distrugătoare pe propriul său teritoriu; primirea unui număr mare de emigranți din țările dezvoltate ale Europei, buni cunoscători ai tehnicii. Progresul deosebit de rapid, obținut în industrie, a transformat Statele Unite ale Americii, într-o perioadă scurtă de timp, în cel mai puternic stat capitalist, atât ca volum al producției industriale, cât și ca export de mărfuri fabricate.

Dezvoltarea industriei se bazează pe uriașe surse de energie și materii prime. Se extrag imense cantități de cărbune, petrol și gaze naturale. S.U.A. este o mare producătoare de energie electrică. Hidroenergia și energia nucleară ocupă primul loc în producția de energie electrică. De asemenea, se extrag și se prelucrează mari cantități de cupru, fier, nichel ș.a.

Între ramurile industriei primul loc îl ocupă industria grea axată pe industria extractivă, metalurgie, construcții de mașini, chimică.

Petrolul se extrage din jurul Golfului Mexic și din vestul S.U.A. Minereurile de fier se găsesc și se exploatează în sud-vestul Lacului Superior și în partea sudică a Munților Appalachi. Metalele neferoase se extrag din părțile vestice ale S.U.A.

Pe baza acestor bogății și a surselor de energie amintite s-a dezvoltat o puternică industrie metalurgică și de construcții de mașini. S.U.A. produce cele mai diverse tipuri de mașini, de la cele de uz casnic, până la navele spațiale.

Foarte dezvoltată este de asemenea, industria chimică.

Agricultura. În producția agricolă, la fel ca și în industrie, S.U.A. ocupă primul loc între statele capitaliste. Din suprafața Statelor Unite aproape jumătate este folosită, fie pentru cultura plantelor, fie ca pășune pentru creșterea animalelor. S.U.A. obține mari cantități de produse agricole specifice zonei temperate și mediteraneene. Sudul S.U.A. completează aceste produse cu culturi subtropicale și tropicale. S.U.A. este înainte de toate o mare producătoare de cereale: porumb și grâu, urmează bumbacul, tutunul, cartofii, sfecla de zahăr ș.a.

Statele Unite ale Americii harta industriei
Statele Unite ale Americii – harta industriei

Creșterea vitelor pentru carne și lapte este dezvoltată cu deosebire în regiunea Marilor Lacuri și California. Creșterea porcilor ocupă un loc important. Atenție deosebită se acordă pescuitului și vânatului.

Transporturile. O țară de mărimea S.U.A. nu putea ajunge la un asemenea nivel de dezvoltare economică, fără o rețea de transporturi dezvoltată.

Transporturile cuprind o rețea bogată de căi ferate, șosele, căi aeriene și căi navale. Un loc important îl ocupă căile ferate. Cu ajutorul acestora s-a realizat valorificarea diverselor regiuni ale S.U.A. Căile ferate sunt mai dese în partea de nord-est și mai rare în regiunile muntoase. Cel mai mare nod feroviar este Chicago. Sunt 6 magistrale feroviare transcontinentale de la est la vest.

Transportul aerian de pasageri este foarte dezvoltat de asemenea. Aeroportul O’Hara (Chicago) are peste 70 milioane de pasageri anual, iar aerportul Atlanta are peste 107 milioane de pasageri pe an.

Transportul maritim cel mai dezvoltat aparține Oceanului Atlantic, pe țărmul căruia se află cele mai mari porturi: New York, Philadelphia, Baltimore ș.a. apoi țărmul Oceanului Pacific – Los Angeles. La Golful Mexic se află porturile New Orleans și Houston. Cel mai mare port cu cea mai mare cantitate de mărfuri manipulate, este New York.

Comerțul. Statele Unite ale Americii întrețin relații comerciale cu numeroase țări ale lumii. Exportă: autovehicule, mașini-unelte, produse chimice, cereale, bumbac, conserve de carne, tutun ș.a. S.U.A. importă materii prime, cafea, zahăr, fructe tropicale și alte produse.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.