Comentariu literar – Întoarcere la brazdă de Tudor Arghezi

Comentariu literar – Întoarcere la brazdă de Tudor Arghezi

Poezia „Întoarcerea la brazdă” comunică dragostea de om, pământ și țară a poetului, reprezentând sugestiv, în limba străbunilor, dorul de vatra părintească, aceea care i-a hotărât destinul.

Autorul este urmașul acelor truditori care au făcut glia să rodească din veac. Încleștarea lor cu viața (dorul, căutarea, lupta, munca, suferința, aspirația) este prețuită de poet pentru că în țărani a văzut temelia țării. „Cea mai vrednică odraslă de plugar”, cum singur se numește, mărturisește emoționant neîncetata sa întoarcere la brazda în care își are „rădăcina”.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor – Comentariu literar – Întoarcere la brazdă de Tudor Arghezi

%d blogeri au apreciat: