Comentariu literar – Eroii de Alexandru Andrițoiu

Comentariu literar – Eroii de Alexandru Andrițoiu

Poetul Alexandru Andrițoiu prezintă în creația sa momente ale existenței noastre cu ecou în simțirea românească.

În poezia „Eroii”, autorul aduce un vibrant omagiu amintiri acelora care s-au jertfit pentru apărarea patriei, pentru binele și fericirea ei. De-a lungul frământatei noastre istorii, începând cu Sarmizegetusa și continuând până la insurecția din 1944, faptele și chipurile lor s-au dăltuit în sufletele românilor. Pentru poet, ca și pentru noi toți, eroii născuți din „vatra” patriei sunt adevărate coloane în timp („trecut, prezent și viitor”). Prin adevărul și actualitatea ideilor și a elanurilor care i-au însuflețit, ei însoțesc – ca faruri luminoase – drumul tuturor generațiilor.

În încheiere, Alexandru Andrițoiu adresează contemporanilor îndemnul de a-i cinsti mereu pe eroi, de a le continua și îmbogăți idealurile, prin construirea lumii pe care aceștia au visat-o.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Comentariu literar – Eroii de Alexandru Andrițoiu – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

A fost articolul de ajutor?

0 / 0

%d blogeri au apreciat: