Clima Europei


Clima Europei
Sursă imagine: wikimedia

Clima Europei

Clima Europei este în general temperată, cu excepția părții nordice, care depășește Cercul Polar și intră în zona de climă rece.

Având în vedere influența reliefului înalt, al mărilor ce pătrund adânc în uscat, a vânturilor de vest bogate în precipitații și influența Curentului Atlantic de Nord, în cadrul climei temperate deosebim mai multe tipuri de climat: oceanic, continental, mediteranean.

Climatul Oceanic, climatul Europei Occidentale

Climatul oceanic (maritim) se întâlnește în vest, cu variații anuale și zilnice de temperatură destul de reduse, cu vânturi ce bat dinspre apus și precipitații abundente.

Climatul continental, climatul Europei Centrale și răsăritene

Climatul continental se regăsește în partea centrală a Europei, cu variații mai mari de temperatură și precipitații mai reduse în apus. În câmpia Europei de Est, clima capătă un caracter continental-excesiv, cu ierni lungi și aspre și veri scurte și călduroase.

Climatul mediteranean este specific Europei sudice

Climatul mediteranean (subtropical) se găsește în zona Mării Mediterane cu ierni blânde și ploioase și veri călduroase și secetoase.

Climatul polar și subpolar în nord

La nord de Cercul Polar se află zona de climă rece, cu vânturi puternice și precipitații mai ales sub formă de zăpadă. Aici, iernile sunt foarte lungi și deosebit de aspre, iar verile scurte și răcoroase.

În zonele muntoase se observă o etajare a climei după altitudine. Regiunile înalte au o climă de munte, cu temperaturi scăzute și precipitații abundente. Vârfurile foarte înalte din Munții Alpi și Caucaz sunt acoperite cu zăpezi permanente și ghețari.


Sursa: Geografie VII – Editura didactică și pedagogică București 1986 - Clima Europei

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.