Bulgaria


Bulgaria
Sursă imagine: wikimedia / Equestenebrarum

Bulgaria se întinde pe o suprafață totală de 110 910 km² și ocupă partea nordică a Peninsulei Balcanice, la sud de România.

Condițiile naturale

În nordul țării se află o câmpie înaltă, străbătută de văi adânci și înguste cu soluri roditoare.

În partea centrală, începând de la Valea Timokului, se înșiră un lanț de munți în culmi paralele, care scad în altitudine pe măsură ce se apropie de Marea Neagră.

Pe valea râului Marița se întinde se întinde o câmpie aluvionară (Câmpia Tracică Superioară).

În dus și sud-vest, spre granița cu Grecia, Macedonia și Serbia se ridică alte culmi muntoase, mai vechi și mai înalte decât Balcanii.

Munții Bulgariei sunt acoperiți cu păduri și cu pășuni alpine.

În subsolul Bulgariei se găsesc însemnate zăcăminte de cărbuni inferiori (Bazinul Mariței-Pernik), de metale neferoase (Munții Rodopi, nord-vestul țării), minereuri de fier, sare, ape minerale (Sapareva Bania, Sofia) etc.

Clima Bulgariei este temperat continentală, cu ierni geroase, veri calde și precipitații, mai mult primăvara.

În Câmpia Tracică Superioară climatul este apropiat de cel mediteranean care, împreună cu solurile fertile, favorizează dezvoltarea unei agriculturi intensive.

Pe culmile înalte din Munții Rila, Pirin și Rodopi clima este aspră.

Văile dintre munți, cu orientare spre sud, au și ele o climă relativ blândă.

Populația și principalele orașe din Bulgaria

Bulgaria are o populație de aproximativ 7.000.039. Marea majoritate a populației este formată din bulgari, alături de care trăiesc turci, români etc.

Cea mai densă populație se găsește în Depresiunea Sofiei și pe Valea Mariței.

Principalele orașe sunt: Sofia, capitala țării, așezată într-o depresiune pitorească la nord de Muntele Vitoșa, cel mai mare centru economic, politic, administrativ, cultural și turistic al Bulgariei; Plovdiv, al doilea oraș ca mărime, așezat pe râul Marița, vechi centre comerciale, în prezent oraș cu economie activă și renumit târg Internațional de mostre; Varna și Burgas, porturi, centre industriale și cunoscute stațiuni balneare și turistice la Marea Neagră; Ruse, principalul port și oraș la Dunăre etc.

Economia

Bulgaria are o economie industrial-agrară în plină dezvoltare. După cel de-al doilea război mondial au fost înfăptuite transformări importante, care au schimbat structura economică și repartiția teritorială a ramurilor sale.

Industria, slab dezvoltată înainte de cel de-al doilea război mondial, cunoaște astăzi o puternică dezvoltare.

Industria energetică a luat un mare avânt pe baza valorificării cărbunelui inferior, a petrolului din import și a utilizării apelor interioare.

A fost dezvoltată industria metalurgiei feroase și neferoase.

Industria textilă, de pielărie și încălțăminte, ca și cea alimentară, au o veche tradiție.

În agricultură predomină culturile de grâu, porumb, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, cât și cultura plantelor iubitoare de climă blândă: vița de vie, bumbac, tutun și orez.

O cultură tradițională este trandafirul, cultivat mult în depresiunile de la poalele sudice ale Balcanilor. De asemenea, legumicultura face parte din vechile îndeletniciri larg răspândite.

În creșterea animalelor, un loc însemnat îl ocupă cornutele mici și mari, păsările și viermii de mătase.

Principalele zone agricole sunt Câmpia Înaltă a Dunării și Câmpia Tracică Superioară.

Căile feroviare și rutiere

Bulgaria are 6.238 km de cale ferată, iar cele mai importante rute sunt: Ruse-Sofia-Plovdiv-granița cu Turcia.

Rețeaua națională de drumuri are o lungime totală de 40.231 km, dintre care 39.587 km sunt pavate, dar aproape jumătate din ele se încadrează în cea mai joasă categorie internațională pentru astfel de drumuri.

Bulgaria exportă: produse industriale și agricole.

Importă: mașini și utilaje industriale, material rulant, produse petroliere și altele.

Turismul este dezvoltat – mai ales – în zona litorală.


Sursa: Manual Geografie VII – Editura didactică și pedagogică București 1986 – Bulgaria

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.