Germania


Germania

Germania este așezată în centrul Europei, având o largă deschidere la Marea Baltică. Suprafața pe care o ocupă este de 357.121 km².

Condiții naturale

Germania este formată, în cea mai mare parte, dintr-o câmpie.

Partea nordică, până la Marea Baltică, este alcătuită din soluri nisipoase, cu înălțimi morenaice, lacuri și mlaștini.

Partea centrală este formată din masive muntoase tocite și din podișuri vechi.

În sudul Germaniei se întind unele prelungiri ale Munților Alpi și Podișul Bavariei.

Resursele subsolului. Germania dispune de mari rezerve de cărbune exploatabil la suprafață, minereuri de fier, săruri de potasiu, mici rezerve de petrol și gaze naturale.

Clima și apele

Clima Germaniei este temperat-continentală, cu ierni reci și precipitații bogate. În nord clima este temperat-oceanică.

Rețeaua hidrografică este reprezentată de fluvii navigabile, legate printr-o rețea de canale, de asemenea, navigabile.

Populația și principalele orașe din Germania

Populația țării este numeroasă, de circa 83.149.300 locuitori, fiind formată în marea ei majoritate din germani, alături de care mai trăiesc români, albanezi, bulgari, turci etc.

Principalele orașe sunt: Berlin, capitala țării, cel mai important centru economic al țării, apoi Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund ș.a.

Economia

Germania are cea mai mare economie națională din Europa, a patra din lume ca PIB nominal, și a cincea din lume în funcție de paritatea puterii de cumpărare, conform datelor din 2008. Germania este lider mondial în exporturi, exportând bunuri în valoare de 1,133 trilioane de dolari în 2006 (incluzând țările din zona Euro), și generează un surplus comercial de 165 de miliarde. Sectorul servicii contribuie cu aproximativ 70 % la PIBul total, sectorul industrie cu 29,1 % și sectorul agricultură cu 0,9 %. Majoritatea produselor sunt din domeniul ingineriei, în special: automobile, instalații mecanice, metalurgice și produse ale industriei chimice. Germania este cel mai mare producător de turbine eoliene și de tehnologi de exploatare a energiei solare din lume.

Agricultura Germaniei are un grad ridicat de mecanizare. Ea este specializată în creșterea cornutelor mari, a porcilor și în cultura plantelor furajere. În câmpie se cultivă cartofi, orz, ovăz, secară, grâu, sfeclă de zahăr, in și cânepă, iar în sudul țării - pomi fructiferi și legume.

Infrastructură

Germania este un punct central de transport important, datorită poziției sale centrale. Acest lucru poate fi observat în rețelele numeroase și moderne de transport. Rețeaua extinsă de autostrăzi (Autostradă) care se plasează pe locul trei la nivel mondial după lungimea totală și este caracterizată prin lipsa de limită a vitezei pe majoritatea drumurilor.

Germania a construit o rețea policentrică a trenurilor de mare viteză. InterCityExpress sau ICE este categoria cea mai avansată de servicii Deutsche Bahn și operează în orașele germane majore, precum și în destinații spre țările vecine. Viteza maximă a trenului variază între 160 km/h și 300 km/h. Conexiunile sunt oferite la fiecare 30 de minute sau la intervale de două ore.

De asemenea, transportul aerian este foarte dezvoltat in Germania. Aeroportul Frankfurt (al doilea ca volum al activităților din Europa) a avut în 2008 nu mai puțin de 53,4 milioane de pasageri, aeroportul din Munchen, aeroportul din Dortmund, aeroportul din Berlin ș.a.


Sursa: Manual Geografie VII – Editura didactică și pedagogică București 1986 – Germania / Wikipedia

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.