Dealurile de Vest


Dealurile de Vest

Dealurile de Vest încep de la Dunăre și se întind până la Valea Barcăului, pe marginea Carpaților Occidentali, făcând trecerea spre Câmpia de Vest. Aceste dealuri nu se prezintă ca un șir continuu, deoarece, pe alocuri, munții ajung chiar până la câmpie (de exemplu, Munții Zarandului).

Ele s-au format prin depunerea materialelor cărate de râuri, la ieșirea din munte, acolo unde panta era mai puțin înclinată. Aceste dealuri sunt alcătuite, mai ales, din pietrișuri și nisipuri. Spinările lor sunt domoale și numai rareori trec de 400 m înălțime.

Dealurile de Vest cuprind următoarele subunități:

- Dealurile Banatului (între Dunăre și Mureș), care sunt mai joase ca înălțime, ajungând la 200-300 m. Între acestea, mai însemnate sunt Dealurile Carașului și Dealurile Lipovei;

- Dealurile Crișene, care ocupă o întindere mai mică decât Dealurile Banatului, dar care au înălțimi mai mari. Ele sunt acoperite cu podgorii, livezi de pomi fructiferi și chiar cu păduri, acolo unde culmile sunt mai înalte.


Sursa: Editura didactică și pedagogică București 1986, Geografie clasa a VIII-a – Dealurile de Vest

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.