Exemple de propoziții cu substantive la cazul genitiv

Comentarii Util
Substantivul la cazul genitiv 0 50%