Viața și opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907)


Bogdan Petriceicu Hasdeu

Bogdan Petriceicu Hasdeu

Bogdan Petriceicu Hasdeu (n. 26 februarie 1838 – d. 25 august 1907) a fost un scriitor de formație intelectuală multilaterală și un bun filolog.

Tatăl și bunicul, Alexandru și Tadeu Hasdeu, erau cărturari de seamă, cu înclinații literare și preocupări de folclor, încât Bogdan va crește într-un climat cultural favorabil. Până la vârsta de 12 ani, este elev la diferite școli din Polonia, unde tatăl funcționează ca profesor și unde are prilejul să învețe limbile polonă și rusă. În 1850, o dată cu stabilirea familiei la Chișinău, trece la liceul din acest oraș, pe care-l frecventează până în 1852. Între 1852 și 1854 este student la Harkov, înscris la filologie și drept.

În 1857, Bogdan Petriceicu Hasdeu se stabilește la Iași, ca profesor și custode la Biblioteca Națională, unde editează revistele România (1858) și Din Moldova, denumită apoi Lumina (Din Moldova), 1862-1863. Transferat în 1863 la București, își continuă activitatea publicistică, întemeind și conducând reviste și ziare cu mare ecou în configurația literară a vremii: Aghiuta (1863-1864) și Satyrul (1866) – reviste umoristice; Arhiva istorică (1864-1865); Traian (1869-1870), transformat în Columna lui Traian (1870-1877 și 1882-1883), și Revista nouă (1887).

Ca urmare a studiilor sale istorice, în 1876 Bogdan Petriceicu Hasdeu este numit director la Arhivele statului; în același an, este ales membru al Societății academice; cu doi ani mai înainte, i se încredințase catedra la Universitatea din București.

Concomitent cu activitatea publicistică și de profesor universitar, Hasdeu scrie poezie, teatru, studii de istorie, filozofie, etnografie și folclor. Creația sa poetică este cuprinsă în volumele Poesie (1873) și Sarcasm și ideal (1897). În domeniul teatrului, scrie Răzvan și Vidra (1867) și Trei crai de la răsărit (Orthonerozia, 1871-1872), iar într-al prozei, nuvela Micuța (1863), romanul istoric neterminat Ursita (1865) și monograful Ioan-Vodă cel Cumplit (1865). Cuvente den Batrani (3 volume, 1878-1882) este o operă de erudiție, rod al preocupărilor sale lingvistice și folclorice. Ca istoric, scrie între 1873 și 1875 Istoria critică a românilor, iar ca filolog, după ce se ocupă de „misterul dac”, adică de resturile dacice în limba română, concepe cel mai vast dicționar al limbii române: Etymologicum Magnum Romaniae (4 volume, 1886-1898), în care-și propune să trateze monografic fiecare cuvânt. Astfel conceput, dicționarul a rămas, se înțelege, neterminat (a ajuns până la litera „B” – bărbat).

Spre sfârșitul vieții, zdrobit de moartea prematură a fiicei sale Iulia, Bogdan Petriceicu Hasdeu se retrage de la Universitate și de la conducerea Arhivelor statului, trăind retras la Câmpina, unde-și construiesc un castel, denumit mai apoi muzeul memorial.

Moare în august 1907.

Opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu

Talent multilateral, cu sclipiri de geniu, dotat cu sensibilitate și perspicacitate, poliglot, cu o vastă cultură, Bogdan Petriceicu Hasdeu a abordat poezia, proza, teatrul, filozofia; a întreprins cercetări de istorie, etnografie, folclor, filologie, lingvistică; s-a avântat în politică și ziaristică, scriind pamflete; a condus reviste literare, susținând polemici rămase celebre; ca profesor universitar, a ținut cursuri de filologie, publicând studii și participând la congrese internaționale, în urma cărora numeroase academii din lume l-au ales membru de onoare.

Activând în domenii diverse, care i-au solicitat la maximum aptitudinile, Bogdan Petriceicu Hasdeu n-a putut excela în toate.

Ca poet, el a creat poezii reușite, fără să atingă culmi; ca prozator a dat la iveală – prin Ursita – întâiul roman istoric, de proporții reduse, însă s-a oprit aici; în domeniul comediei, piesa Trei crai de la răsărit a fost întrecută, în perspectiva timpului, de O noapte furtunoasă a lui Caragiale; în schimb, drama istorică Răzvan și Vidra a rămas o operă valoroasă.

În totalitatea activității sale, Hasdeu „a fost un geniu universal„.


Sursa: Viorel Alecu, Alexandru Piru, Vladimir Dogaru, Literatura română – Editura didactică și pedagogică București 1969 – Viața și opera lui Bogdan Petriceicu Hasdeu

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.