Amenmesse (1205-1201)


Amenmesse

Amenmesse

Faraon al dinastiei a XIX-a, acesta reprezintă un personaj controversat al istoriei Egiptului antic. Cel puţin până în prezent, se cunosc puţinee date despre domnia sa, majoritatea referinţelor existente conduc spre supoziţii care împart specialiştii în mai multe tabere. Nu ne rămâne decât să încercăm să prezentăm aceste opinii, fără a avea certitudinea dacă una este mai corectă decât cealaltă.

În prezentul lexicon îl vom considera al 5-lea faraon al dinastiei a XIX-lea, probabil fiul lui *Merenptah şi al reginei Takhat, ori eventual unul dintre numeroşii fii ai lui *Ramses al II-lea. În legătură cu Takhat se poate afirma că era o soţie secundară a lui *Merenptah. Alţi savanţi nu exclud posibilitatea ca *Tauseret, soţia lui Sethi al II-lea, a fost sora lui.

Cândva s-a propus că soţia lui Amenmessu a fost o femeie numită Baketwerel, dar în urma analizei mormântului lui Amenmessu s-a ajuns la concluzia că persoana în cauză, soţia lui *Ramses al IX-lea, a uzurpat sepultura faraonului (KV 10), adăugându-şi propriile scene şi inscripţii.

Amenmessu nu a fost în nici un caz urmaşul desemnat al lui *Merenptah. Dacă ar fi să dăm crezare britanicului K. A. Kitchen, cel care se poate considera cel mai bun cunoscător al Epocii Ramsizilor, atunci trebuie scos în evidenţă faptul că Amenmessu a uzurpat tronul de la urmaşul legal al lui *Merenptah, Sethimerenptah, folosindu-se de unul din motivele: ori de o slăbiciune momentană a prinţului moştenitor, ori de preluarea puterii când prinţul se afla undeva în Asia.

Pe baza unui document publicat de acelaşi egiptolog, Amenmessu ar fi domnit 4 ani. Interesant de remarcat este faptul că după Manethon faraonul a condus destinele Egiptului timp de 5 ani.

Foarte probabil Sethimerenptah este una şi aceeaşi persoană cu Sethi al II-lea, despre care se crede că a urmat la tron după Amenmessu.

În legătură cu ordinea de domnie a faraonilor părerea specialiştilor diferă. Unii dintre ei afirmă faptul că în mormântul faraonului cartuşele lui Sethi al II-lea au fost şterse, apoi revopsite, ceea ce ar demonstra faptul că domnia lui Sethi al II-lea a fost temporar întreruptă de către fratele său vitreg. R. Krauss şi A. Dodson au susţinut faptul că Sethi al II-lea a fost succesorul imediat al lui *Merenptah.

Ca atare, Amenmessu nu l-a succedat la tron pe *Merenptah, ci a fost un uzurpator care a preluat puterea cândva între anii 2 şi 4 al domniei lui Sethi al II-lea în Egiptul de Sus şi în Nubia.

Acelaşi savanţi, germanul R. Krauss şi britanicul A. Dodson, au sugerat că Amenmessu este una şi aceeaşi persoană cu vice-regele din Kush, Messuwi.

Argumentele lor au fost combătute pe bună dreptate de americanul F. Yurko cel care a scos în evidenţă faptul că mai multe reprezentări ale lui Messuwi din templele nubiene n-au fost efaţate de către Sethi al II-lea, în comparaţie cu cele ale lui Khaemter, în acelaşi timp şi vizir al lui Amenmessu.

Evident, aşa ceva era imposibil dacă Amenmessu şi Messuwi ar fi fost una şi aceeaşi persoană. Mai mult, există dovezi conform cărora Messuwi a fost înmormântat la Aniba încă în timpul domniei lui *Merenptah, ca atare nu avea cum să fie identic cu Amenmessu.

Pornind de la un pasaj din P. Salt 124, unde apare numele propriu Mesi, acelaşi R. Krauss a sugerat că acesta este identic cu faraonul Amenmessu, iar între „povestea“ acestuia şi cea a lui Moise relatată de Biblie sunt asemănări.

Alţi specialişti cred că opera literară cunoscută sub numele de Povestea celor doi fraţi, care este amintită pentru prima dată sub domnia lui Sethi al II-lea, nu este altceva decât o variantă a conflictului dintre Amenmessu şi Sethi al II-lea mutată pe tărâm literar. Oricum, această ipoteză este mult mai plauzibilă decât cea referitoare la presupusa identitate dintre Amenmessu şi Moise.

Numărul monumentelor care au aparţinut lui Amenmessu sunt reduse la număr. Cândva în templul lui Amon din Karnak se aflau 6 statui de cuarţ aparţinând faraonului, ulterior faţa lor a fost distrusă, iar obiectele au fost reînscrise cu numele lui Sethi al II-lea. Amenmessu a restaurat un sanctuar de dimensiuni reduse, din timpul domniei lui *Thuthmes al III-lea, care cândva era în faţa templului de la Tod.

Mormântul lui Amenmessu a fost cel numit KV 10 din Valea Regilor, cel care a fost uzurpat ulterior de către Sethi al II-lea şi de rudele lui *Ramses al IX-lea.

Sursa: Miron Cihó, Lexiconul Faraonilor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.