Biografia lui Cristofor Columb până în 1484


Cristofor Columb

Cristofor Columb. Biografie.

Datele biografice despre Columb sunt extrem de puţine şi de aceea o serie de momente importante din istoria vieţii şi activităţii lui stârnesc până astăzi îndoieli şi discuţii.

Într-o măsură sau alta sunt discutabile aproape toate datele din tinereţea lui Columb, din perioada îndelungată petrecută de el în Portugalia. Despre felul cum i-a venit lui Columb ideea de a traversa oceanul în direcţia vestică, se pot emite doar ipoteze.

Pot fi considerate ca definitiv stabilite originea lui Columb, locul naşterii (în secolele XVII—XIX cel puţin 20 de localităţi pretindeau cinstea de a fi considerate locul său natal) şi, cu oarecare rezerve, anul naşterii sale. Tatăl său era un postăvar modest din Genova, Domenico Colombo, iar mama sa se numea Susanna Fontanarosa. Fiul lor cel mai mare, Cristofor, s-a născut la Genova la 29 octombrie 1451.

Datele naşterii lui Columb, aşa cum erau presupuse înainte, oscilau în cadrul unei perioade de peste 20 de ani — între 1435 şi 1456. Potrivit cu aceasta se schimba şi caracterizarea marelui navigator de către diferiţi autori. Într-adevăr, cine este acela care a avut curajul neasemuit de a se avânta în 1492 într-o călătorie peste oceanul necunoscut, ca să afle în extremul vest ţara cea mai răsăriteană?

Un om tânăr încă (născut în 1456) şi plin de vigoare, în vârstă de 36 de ani, un bărbat mai în vârstă, de 47 de ani (născut în 1445) sau, în sfârşit, „un bătrân cu păr cărunt”, cum îl înfăţişează unii biografi, în vârstă de 57 de ani (născut în 1435)?

Trebuie să arătăm de altfel că până şi data naşterii stabilită pe baza documentelor oficiale (1451) este în contradicţie cu unele afirmaţii, atât ale lui Columb însuşi, cât şi ale oamenilor care l-au cunoscut personal; între aceştia Andres Bernaldes, autorul „Istoriei regilor catolici” (mort în 1513), declară categoric că „Columb a murit în vârstă de vreo 70 de ani”. Cel puţin până în 1472 Columb a trăit în Liguria — la Genova sau la Savona (din 1479) — şi a făcut parte din breasla postăvarilor, ca şi tatăl său.

Nu se ştie unde anume a învăţat Cristofor Columb, dacă a avut studii, în general, sau dacă a fost un autodidact genial. S-a dovedit însă că el cunoştea cel puţin patru limbi (italiana, spaniola, portugheza şi latina), citea mult şi cu deosebit interes.

Se naşte întrebarea în ce an şi în ce împrejurări Cristofor Columb, care se trăgea dintr-o familie de postăvari, a devenit, după 1472, navigator, în „Jurnalul primei călătorii” el arată că navighează de 23 de ani. Această însemnare datează din 1492.

Prin urmare, dacă ar fi să ne bizuim pe această declaraţie, Columb a început să navigheze din 1469 când — potrivit documentelor — încă nu părăsise Genova. De altfel, într-una din scrisorile trimise perechii regale în 1501, el declară (dacă nu cumva este o greşeală) că se îndeletniceşte cu navigaţia de 40 de ani, ceea ce e cu totul neverosimil.

După toate probabilităţile, Columb a făcut prima călătorie de lungă distanţă în 1473 sau în 1474; în documente se află indicaţii indirecte cu privire la participarea sa la o serie de expediţii comerciale genoveze, care au vizitat în 1474 şi 1475 insula Chios din marea Egee.

În 1476, Columb a plecat pe mare în Portugalia, fiind trimis de o casă comercială din Genova, al cărei slujbaş era. Columb a trăit timp de 9 ani în Portugalia — la Lisabona, în Madera şi pe insuliţa Porto Santo (Portul Sfânt) din apropierea ei — şi se pare că a participat la mai multe călătorii lungi; tocmai în acea perioadă a fost în Anglia şi în Guineea, şi anume pe Coasta Aurului. Nu ştim însă dacă a călătorit ca navigator sau ca slujbaş al vreunei case comerciale.

În jurul anului 1479, Columb s-a căsătorit la Lisabona cu portugheza Filippa Moniz. În 1480 s-a născut fiul său Diego. Câtva timp ei au locuit în insula Porto Santo, care pe atunci era vizitată adesea de corăbii portugheze şi Columb a auzit desigur de multe ori de la marinari povestiri despre călătoriile lor reale şi imaginare pe ocean.

În afară de declaraţiile lui Columb nu există însă nici un fel de dovezi că înainte de 1492 el ar fi făcut călătorii îndepărtate pe ocean. Totuşi, încă din timpul primei sale expediţii, în ciuda greşelilor şi eşecurilor inevitabile pentru o acţiune nouă, Columb s-a arătat a fi un navigator cu foarte multă experienţă, îmbinând în chip fericit însuşiri de căpitan, de astronom şi de cârmaci. El nu numai că-şi însuşise perfect arta navigaţiei din epoca sa, dar o şi ridicase la un nivel mai înalt.


Sursa: Istoria Descoperirilor Geografice, I.P Maghidovici; în româneşte de: Ion Vlăduţiu şi M. Leicand

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.