Caracteristicile și Clasificările Baladei


Caracteristicile și Clasificările Baladei

Caracteristicile și Clasificările Baladei

Caracteristicile baladei:
- balada este, de obicei, de dimensiuni reduse;
- intriga este simplă, evoluţia liniară a naraţiunii, personaje puţine;
- protagoniştii, de obicei, sînt exponenţiali, au atribute excepţionale, de basm;
- conflictul este acut, de cele mai multe ori marchează o situaţie limită, care însă se termină cu triumful eroului;
- compoziţional, dezvoltarea acţiunii urmează formule tradiţionale: expoziţiune, naraţiunea faptelor, deznodămînt, uneori – prolog (cuvinte de adresare către ascultător) şi încheiere (cîntăreţul mulţumeşte ascultătorii şi face aluzie la darurile cu care va fi onorat);
- stilul este simplu, se utilizează procedee retorice şi stilistice adecvate textului;
- predomină elemente narative, se utilizează personificări, hiperbole, repetiţii, aliteraţii, antiteze, epitete, se explorează arta dialogului.

Clasificările baladei:
- fantastice (Soarele şi luna, Iovan Iorgovan);
- legendare (Mănăstirea Argeşului);
- păstoreşti (Mioriţa);
- haiduceşti (Toma Alimoş);
- istorice (Novac şi corbul).
Balade culte:
Dolca, Soarele şi luna, Toma Alimoş, Vidra etc. de V. Alecsandri, Balada călătorului, Balada munţilor, Balada chiriaşului grăbit etc. de G. Topîrceanu, Moartea lui Fulger, El-Zorab de G.Coşbuc, Gruia de Şt. O. Iosif.


Sursa: Valentina Enciu, Introducere în teoria literaturii – Caracteristicile și Clasificările Baladei

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.