Acordul adjectivului cu substantivul. Exemple


Acordul adjectivului cu substantivul

Acordul adjectivului cu substantivul

Adjectivul se acordă în gen și număr cu substantivul a cărui însușire o arată. Unele adjective își schimbă forma numai după număr, nu și după gen.

Genul adjectivelor: masculin, feminin și neutru. Numărul adjectivelor: singular și plural.


Exemplu:
Era toamnă târzie. Veverița a dat peste un pom ciudat, cu rodul rotund, tare, dar cu miezul dulce. I-au plăcut gustoasele alune. Fiind o ființă prevăzătoare, le-a adunat pentru iarna friguroasă.

În textul de mai sus se observă că adjectivul târzie este de genul feminin, numărul singular, ca și substantivul toamnă a cărui însușire o arată.

Adjectivul ciudat este de genul masculin, numărul singular, ca și substantivul pom a cărui însușire o arată.

Adjectivul rotund și tare sunt de genul neutru, numărul singular, ca și substantivul rodul ale cărui însușiri le arată.

Adjectivul dulce este de genul neutru, numărul singular, ca și substantivul miezul a cărui însușire o arată.

Adjectivul gustoasele este de genul feminin, numărul plural, ca și substantivul alune a cărui însușire o arată.

Adjectivul prevăzătoare este de genul feminin, numărul singular, ca și substantivul ființă a cărui însușire o arată.

Adjectivul friguroasă este de genul feminin, numărul singular, ca și substantivul iarna a cărui însușire o arată.


Sursa: Editura didactică și pedagogică București, Manual Limba Română – Acordul adjectivului cu substantivul

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.