Câmpia Română


Câmpia Română
Sursă hartă: liis.ro

Câmpia Română este așezată în partea de sud a țării, ocupând o suprafață de 9.594 km2, adică 21% din teritoriul României. Ea se întinde de-a lungul Dunării, de la orașul Drobeta-Turnu Severin până în sudul Moldovei. Este mai îngustă și mai înaltă în partea de vest, mai lată și mai joasă înspre est. Cea mai joasă altitudine se află pe Siretul inferior (10-20 m), iar cea mai înaltă altitudine este la Pitești (300 m).

Câmpia Română este formată din: sectorul vestic sau Câmpia Olteniei, sectorul central sau Câmpia Munteniei și sectorul estic sau Bărăganul.

Câmpia este brăzdată de-a curmezișul de multe cursuri de apă, care izvorăsc aproape toate din Munții Carpați și se varsă în Dunăre. Principalele râuri sunt (de la vest la est): Jiul, Oltul cu afluentul Olteț, Vedea (cu Teleormanul), Argeș cu afluenții săi Neajlov, Sabar și Dâmbovița (cu Colentina), Călmățuiul, Ialomița cu afluentul ei Prahova. Din sectorul estica menționăm Siretul (râul cu cel mai mare debit -222 mc./sec, dintre cursurile interioare, cu afluenții: Buzău, Putna) și Prutul (85 mc./sec).

Suprafața de câmpie cea mai netedă și mai întinsă din țara noastră se află în Bărăgan.

În câmpie, crivățul bate iarna cu putere, aducând geruri mari. Vara este foarte cald.

Câmpia Română este cea mai roditoare câmpie din țara noastră, aici cultivându-se grâu, porumb și alte plante. În subsol se găsesc zăcăminte de petrol.


Sursa: Geografia României, Manual Clasa a IV-a, Editura Didactică și pedagogică București 1989, Mihail Iancu, Vasile Motrescu, Victoria Florescu - Câmpia Română

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.