Biosfera


Biosfera
Biosfera

Biosfera include totalitate plantelor, animalelor si oamenilor, fiind învelișul viu al pământului. Biosfera a luat naștere odata cu apariția primei forme de viață pe Pământ și conține întreaga materie vie. Teremenul de Biosfera a fost dat de cercetătorul Vernadsky Vladimir Ivanovici.

Aceste viețuitoare trăiesc, nu în afară de celelalte învelișuri terestre, ci în interiorul lor. Ele se găsesc în partea de jos a atmosferei, în hidrosferă și în partea superioară a litosferei, adică în locul în care aceste învelișuri se întrepătrund.

Factorii care condiționează răspândirea plantelor și animalelor

Răspândirea plantelor și animalelor nu se face la întâmplare. Condițiile naturale au o influență mare asupra lor. Factorii importanți care condiționează răspândirea viețuitoarelor sunt: lumina, temperatura, vânturile, umezeala, relieful și solul.

Lumina este absolut necesară majorității plantelor. Fără lumină, plantele nu s-ar putea hrăni, pentru că nu s-ar face asimilația clorofiliană. Există o serie de animale care totuși s-au adaptat la condițiile de viață din întuneric (animalele din zonele abisale ale mărilor și oceanelor, animalele din peșteri).

Influența temperaturii. Temperatura aerului joacă un rol important. În lipsa căldurii, plantele ierboase dispar, iar cele lemnoase își încetează periodic activitatea. În ceea ce privește animalele, unele dintre ele hibernează sau se duc în țări unde este mai cald.

Temperatura cea mai potrivită pentru viața animalelor este cuprinsă între 0°C și 40°C.

Influența vântului. Aceasta contribuie în mare măsură la răspândirea plantelor, împrăștiind unele semințe. El ajută și la polenizare. Vântul poate avea și o influență negativă: vânturile puternice usucă vegetația, curbează arborii și chiar îi dezrădăcinează, pipernicesc unele plante silindu-le să se lipească de sol.

Umezeala contribuie la extinderea sau la restrângerea suprafețelor ocupate de plante și animale. Vegetația din zonele aride este sărăcăcioasă și adaptată la condițiile grele de aici. În zonele prea umede plantele au frunze mari, care ușurează evaporarea unor cantități mari de apă.

Relieful. Formele de relief determină condiții deosebite pentru vegetație, prin altitudine, gradul de înclinare a plantelor și expunerea față de razele solare.

Pe munții înalți din regiunile calde se poate urmări, de la poale până la vârf, aceeași succesiune de vegetație ca și cea pe care o întâlnim plecând de la ecuator spre poli.

Solul este stratul de la suprafața scoarței Pământului, pe care se dezvoltă plantele. Solul se formează prin transformarea rocilor și resturilor organice cu ajutorul aerului, apei, temperaturii, vântului, plantelor și animalelor.

Unele soluri sunt mai bogate în substanțe hrănitoare și plantele se dezvoltă în condiții foarte bune; solurile slab productive trebuie îngrășate ca să dea recolte bogate.

Omul are un important rol în răspândirea viețuitoarelor.

Plantele și animalele se influențează reciproc. Unele plante (vâscul, de exemplu) trăiesc pe seama altora, fiind plante parazite. Animalele contribuie la răspândirea semințelor unor plante și la împuținarea altora pe care le consumă erbivorele.

Răspândirea animalelor depinde în general de vegetație. Erbivorele trăiesc în savane și stepe, ca și în tundră, iar carnivorele își asigură existența pe seama animalelor erbivore.

Biosfera are are următoarea importanță:

  • ajută apariția și evoluția speciilor (de plante, animale și a omului);
  • dă particularitate și unicitate Terrei;
  • asigură resursele de hrană omului;
  • acționează asupra celorlalte geosfere.

Sursa: Gheorghe Teodorescu și Nicoleta Ionesci, Manual Geografie – Editura didactică și pedagogică – Biosfera

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.