Alfabetul limbii române, alfabetul fonetic românesc, lieterele, sunetele


Cuvintele sunt alcătuite din silabe, iar silabele din sunete.

În scris, sunetele sunt reproduse prin litere.

Alfabetul limbii române

Totalitatea literelor, așezate într-o anumită ordine, formează alfabetul unei limbi. Alfabetul limbii române este alcătuit din 31 de litere:

LiterăNume / Pronunție
a, Aa
ă, Ăă
â, Âî din a
b, Bbe
c, Cce
d, Dde
e, Ee
f, Fef/fe
g, Gge/ghe
h, Hhaș/ha
i, Ii
î, Îî
j, Jje
k, Kca/capa
l, Lle
m, Mem/me
n, Nen/ne
o, Oo
p, Ppe
q, Qchiu
r, Rre/er
s, Ses/se
ș, Șșe
t, Tte
ț, Țțe
u, Uu
v, Vve
w, Wdublu ve
x, Xics
y, Yigrec
z, Zze/zet

Sunetele și literele

În general, există corespondență între sunet și literă: o literă reprezintă un sunet: carte (5 sunete, 5 litere); masă (4 sunete. 4 litere) etc.

Uneori, această corespondență nu se respectă:

a) Aceeași literă poate nota sunete diferite.
Litera c și g, când sunt urmate de h, e, i, reprezintă sunete care se rostesc ca în cuvintele: car, cort, gard, grabă.

Când sunt urmate de e, i, aceleași litere redau sunete care se rostesc ca în cuvintele cer, cine; ger, girafă; în aceste exemple, e și i au valoare de sine stătătoare (notează un sunet). Deci: girafă = 6 litere, 6 sunete (g-i-r-a-f-ă).

b) O literă poate reprezenta simultan două sunete.
Astfel, litera x reprezintă sunetele:

cs: sufix, prefix, excepție, excursie etc.

și

gz: examen, exemplu, exercitiu etc.

Se scrie:
Fix, complex, la singular;
ficși, complecși, la plural;
cocs, micsandă, ticsit, îmbâcsit, rucsac etc.

c) Prin două sau trei litere alăturate poate fi redat un singur sunet.

Grupurile ch, gh, înainte de e sau i, notează câte un singur sunet; chenar, chitanță, ghețar, ghimpe etc.; în aceste exemple, e și i au valoarea de sine stătătoare, iar h este literă ajutătoare (literele ajutătoare nu se pronunță, ele ajută numai la pronunțarea literelor împreună cu care apar). Deci: chenar = 6 litere, 5 sunete (ch-e-n-a-r).

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi au valoarea unui singur sunet atunci când literele e și i sunt folosite ca litere ajutătoare, ca în cuvintele: deci, fragi, ciorbă, geam.

Deci: fragi = 5 litere, 4 sunete (f-r-a-gi).

Tot așa, grupurile che, chi, ghe, ghi au valoarea unui singur sunet când e, i și h sunt numai litere ajutătoare, ca în cuvintele: unchi, unghi, cheamă, chiar, gheață.

Deci: unchi = 5 litere, 3 sunete (u-n-chi).

Alfabetul fonetic românesc

Alfabetul fonetic roman

În lucrări de fonetică, sunetele redate prin litere c, g, urmate de e, i, sunt notate č, ǧ, iar sunetele redate prin grupurile de litere ch, gh, urmate de e, i, sunt notate k’, g’ (în toate situațiile arătate mai sus):

ger = ǧer
cireșe = čireșe
gherghină = g’erg’ină
chibrituri = k’ibrituri
fragi = fraǧ
baci = bač
unghi = ung’
unchi = unk’
geam = ǧam
ciorbă = čorbă
gheață = g’ață
chiar = k’ar

d) Același sunet poate fi redat prin litere diferite.

Sunetul î este notat de obicei cu î (împreună, înapoi etc.), dar și cu â (România, amândoi, mâ etc.).

Tot astfel, sunetul c este redat prin litera c în car, prin k în kaliu, prin q în Qatar (se pronunță catar).

Acest sunet se notează, în lucrări de fonetică, K: kar, kaliu, katar.

Sunetului v îi corespund literele v și W, în var, vopsea și în watt, Weber (nume propriu; se pronunță vebăr), iar lui i îi corespund literele i și y, în iar, iaz și în yankeu.

Litera k și grupul de litere qu, urmate de e, i, redau același sunet ca grupul de litere ch: kilogram, Quinet (nume propriu; se pronunță chine).

Acest sunet se notează, în lucrări de fonetică, k’: k’ilogram, k’ine.

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.