Nigeria


Nigeria

Așezare

Nigeria se întinde de-a lungul cursului inferior al Fluviului Niger, ocupând o suprafață totală de 923,768 km².

Relieful

Relieful poate fi împărțit în patru zone principale, care se succed paralel cu țărmul, de la sud spre nord. Prima zonă cuprinde Delta Nigerului și o fâșie de câmpie de-a lungul țărmului Golfului Guineei. A doua zonă de relief este formată din dealuri cu înălțimi între 500 și 800 m. Partea centrală a țării cuprinde o mare depresiune, formată din Fluviul Niger și a afluentului său Benue. Ca înălțime, această depresiune nu depășește 200 m deasupra nivelului oceanului. Partea nordică are un relief de podiș a cărui înălțime depășește cu puțin 2000 m. La granița cu Camerun, se înalță culmea Munților Camerun (Adamaua).

Bogățiile minerale. Principala bogăție a subsolului Nigerului o constituie petrolul. Urmează minereul de fier, uraniu, aur, zinc, fosfați, cositor.

Clima

Clima se schimbă atât pe latitudine, cât și pe altitudine. Făcând parte din regiunea geografică Sudan, Nigeria are o climă de tranziție, de la zona ecuatorială spre cea tropicală uscată. Astfel, în câmpia joasă de pe țărmul Golfului Guineei are o climă ecuatorială, cu temperaturi ridicate și cu ploi bogate tot timpul anului. Zona de dealuri și depresiunea centrală au o climă subecuatorială cu două anotimpuri, unul ploios și altul secetos. Regiunile înalte de podiș și de munte au o climă etajată pe altitudine.

Apele

Principala apă curgătoare este Fluviul Niger. Se varsă în Golful Guineei printr-o uriașă deltă.

Principalul afluent al Nigerului este Benue, care conduce ape bogate din părțile muntoase ale Munților Adamaua. La granița cu Ciad se află Lacul Ciad.

De la sud spre nord, în funcție de climă, se succed mai multe zone de vegetație și de faună, începând cu pădurea ecuatorială, până la zona deșertului. Astfel, în câmpia litorală și în Delta Nigerului se întâlnesc păduri ecuatoriale. În aceaste păduri trăiesc tot felul de maimuțe, reptile și păsări. Regiunea de dealuri și depresiunea centrală au o vegetație de ierburi (savane) în care erbivorele și carnivorele găsesc condițiile bune de viață. Spre nord, unde clima este secetoasă, vegetația dispare treptat până face loc deșertului.

Populația

Ca număr de locuitori (circa 200.000.000 de locuitori) Nigeria ocupă primul loc între statele Africii. Marea majoritate a populației este formată din negri sudanezi, grupați în peste 250 de triburi, care vorbesc limbi diferite. Cei mai mulți se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor, vânătoarea și pescuitul. Dintre europeni englezii sunt în număr mai mare.

Orașele. Cel mai mare oraș al Nigeriei este Lagos, așezat pe țărmul Golfului Guineea. Se întinde pe o suprafață de 1,171.28 km2, iar populația este de circa 6.000.000 de locuitori. Lagosul este totodată și principalul port al Nigerului. Alte orașe însemnate sunt Ibadan, Kano și Abuja – capitală a Nigeriei.

Economia

Nigeria este țara petrolului, a cocotierului, a arahidelor și a arborelui de cacao.

Agricultura care formează baza economiei, este axată pe câteva culturi în privința cărora Nigeria ocupă unul din primele locuri în lume. Pe primul loc se situează plantațiile de cocotieri și cele ale arborelui de cacao, arahide, susan. Urmează arborele de cauciuc, bananierul, bumbacul ș.a. Produsele sunt destinate în cea mai mare parte exportului. Pentru consumul intern se cultivă: porumb, mei, orez, manioc și cartoful dulce (batate). În regiunile nordice, unde musca țețe lipsește, se cresc în număr mare oi și vite cornute.

Industria. Deși dispune de importante bogății de sol și subsol, Nigeria are o industrie în curs de dezvoltare. În cadrul industriei ramura minieră ocupă primul loc. Se extrag mari cantități de petrol, de asemenea, minereu de fier, zinc, cositor, aur ș.a. Printre ramurile industriei prelucrătoare o dezvoltare mai mare are industria alimentară, care produce diferire uleiuri și conserve, cât și industria textilă, chimică și rafinarea petrolului.

Pe fluviul Niger s-a amenajat lacul de acumulare – Kainji – ale cărui ape pun în mișcare turbinele hidrocentralei de aici.

Transporturile sunt slab dezvoltate. Mai importante sunt cele maritime și navigația fluvială pe Niger.

Căile ferate sunt reduse. Șoselele fac legătura între părțile vestice și cele estice ale țării, completând transporturile feroviare.

Nigeria exportă: petrol, nuci de cocos, ulei de palmier, cărbuni, cacao, cauciuc, cositor, lemn, prețios ș.a., importând produse industriale.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina

persoane au considerat acest articol util. Dacă ți-a fost de ajutor, te rog să lași un vot.
%d blogeri au apreciat: