Africa Centrală


Africa Centrală

Așezare și întindere

Africa Centrală ocupă părțile de mijloc ale continentului și se întinde de la regiunea de tranziție a Sudanului până la Africa Sudică și de la țărmul Oceanului Atlantic până la regiunea marilor lacuri africane.

Relieful

Relieful regiunii este alcătuit dintr-o vastă depresiune (denumită Zair) înconjurată de podișuri.

Depresiunea Zair constituie o cuvetă de adunare a apelor din regiunile înconjurătoare. Aceste ape sunt colectate de Fluviul Zair, care le îndreaptă spre Oceanul Atlantic.

Podișurile periferice limitează, în nord, vest și sud – Depresiunea Zair. În partea nordică se află Podișul Azande. Acest podiș desparte depresiunea Bahr el Ghazal de depresiunea Chad. Podișul Camerun ocupă partea nord-vestică și este format în mare parte din vulcani stinși, dintre care cel mai important este Camerun (4070 m), situat nu departe de Golful Bonny. Mai spre nord se înalță culmile masivului Adamaua. În sudul depresiunii Zair se ridică podișurile înalte Lunda și Shaba, foarte bogate în zăcăminte de cupru.

Câmpia litorală poartă denumirea de Câmpia Guineei Inferioare, după golful cu același nume. Este o câmpie aluvionară, joasă și mlăștinoasă.

Bogățiile minerale. Regiunea Africa Centrală este o adevărată comoară a Africii. În subsolul său, în special în partea sudică și estică se găsesc zăcăminte mari de aur, diamante, uraniu, mangan, cupru, crom, cobalt, bauxită, cărbuni, petrol și minereu de fier.

Clima

Ca urmare a așezării sale geografice precum și a reliefului, se pot distinge mai multe feluri de climă.

Depresiunea Zair are o climă ecuatorială caldă și umedă. Podișurile din partea de sud au o climă subecuatorială cu două anotimpuri.

Câmpia litorală se află sub influența vânturilor care bat dinspre Golful Guineei. Acestea aduc mari cantități de precipitații, care cad în special per versanții vestici ai podișurilor Camerun și Gabon. Aici cantitatea anuală de precipitații ajunge la 10.000 mm.

Apele

Regiunea Africa Centrală deține cea mai bogată rețea hidrografică din Africa.

Principala arteră fluvială este Fluviul Zair care izvorăște din înălțimile sudice ale Podișului Shaba. În drumul său, Zairul primește numeroși afluenți dintre care amintim pe Lukuga, care-i aduce apele Lacului Tanganyka, pe Oubangui și Kasai etc. Fluviul Zair reprezintă singura arteră de comunicație în imensa și deasa pădure ecuatorială.

Vegetația și animalele

Regiunea Africa Centrală constituie o adevărată împărăție a pădurii și savanelor înalte. Pădurea ecuatorială acoperă cea mai mare parte a podișurilor din partea de vest, precum și zona centrală a Depresiunii Zair. Această pădure este foarte variată. În mod obișnuit nu întâlnești alături doi copaci de același fel. Predomină palmierul de ulei, iar dintre arborii care se exploatează pentru lemnul lor prețios sunt abanosul, acajuul, galben ș.a. Exploatarea acestor arbori se desfășoară în condiții grele din cauza lianelor care leagă arborii într-un adevărat păienjeniș.

În podișurile sudice Lunda și Shaba, cât și în Podișul Azande, pădurile ecuatoriale umede fac loc savanelor și pădurilor galerii, care pătrund pe distanțe de sute de kilometri în interiorul savanelor.

De-a lungul zonei litorale de pe țărmul Oceanului Atlantic se întâlnesc pădurile de mangrove.

Fauna regiunii Africa Centrală este, de asemenea, foarte bogată. În pădurea ecuatorială: maimuțe, păsări și animale târâtoare. În apele râurilor se află un număr mare de crocodili și hipopotami. În sol și pe copaci se găsesc numeroase insecte. Savanele sunt populate de erbivore (antilope, girafe) și carnivore (leul și leopardul).

Populația este formată din numeroase grupuri de negri bantu. Acestora li se adaugă pigmeii (piticii), care trăiesc în stare nomadă prin pădurile din părțile centrale. Dintre europenii cei mai numeroși sunt belgienii.

Economia

Teritoriul Africii Centrale dispune de mari bogății ale subsolului. Cele mai multe bogății subsolice se află pe teritoriul Republicii Zair.

Solul, în mare parte fertil, oferă posibilități pentru dezvoltarea agriculturii. Se cultivă: trestie de zahăr, cafea, cacao, arahide, citrice, banani ș.a. În unele regiuni cu climă subecuatorială sunt condiții de cultivare a porumbului, orezului și meiului.

Din cauza muștei țețe creșterea animalelor ocupă un loc secundar în economie.

Statele Regiunii Africa Centrală

23px Flag of Angola.svg Angola
23px Flag of Cameroon.svg Camerun
23px Flag of the Central African Republic.svg Republica Centrafricană
23px Flag of Chad.svg Chad
20px Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Republica democratica Congo
23px Flag of the Republic of the Congo.svg Republica Congo
23px Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea
20px Flag of Gabon.svg Gabon
23px Flag of Sao Tome and Principe.svg São Tomé și Príncipe

Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina – Africa Centrală

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.