Africa de Sud


Africa de Sud

Așezare

Africa de Sud se întinde pe o suprafață totală de 1.221.037 km² și este situată în sudul continentului Africa.

Relieful

Forma predominantă de relief este podișul, care se termină spre est cu Munții Scorpiei. Munții coboară în trepte spre ocean, terminându-se cu o îngustă câmpie litorală.

Partea nordică, fiind o continuare a Depresiunii Kalahari, are o înălțime joasă. Spre sud se află Podișul Karroo dominat de Munții Cap.

Bogățiile minerale. Subsolul Republicii Africa de Sud conține mari zăcăminte de aur și argint, diamante, cărbuni, platină, mangan, fier și uraniu. Republica Africa de Sud se situează printre cele mai bogate țări ale continentului Africa.

Clima

În părțile nordice clima este tropicală uscată, iar în cele sudice, mediteraneană. Relieful și curenții oceanici determină diferențieri în privința precipitațiilor și anume: o mare cantitate de precipitații pe litoralul Oceanului Indian, puține precipitații pe coasta Atlanticului și aproape deloc în părțile de nord-vest aflate în vecinătatea Depresiunii Kalahari.

Apele curgătoare, influențate de climă, au un volum de apă foarte neregulate. Principalele fluvii sunt Orange și Limpopo. Ambele își au izvoarele în zona de podiș, dar curg în direcții diferite, Orange spre Oceanul Atlantic, iar Limpopo spre est, vărsându-se în Oceanul Indian.

Vegetația și animalele sunt cele specifice zonelor de climă și comune cu cele ale regiunii Africa de Sud.

Populația

Populația (aproximativ 56,72 milioane). Din totalul populației albii reprezintă 17% dar ocupă 87% din teritoriu și majoritatea bogățiilor țării. Alte grupe, formate din metiși și imigranți din Asia, reprezintă 12% și locuiesc în așezări separate, răspândite răzleț în regiunile locuite de albi. Restul populației formată din africani de culoare și care constituie fondul băștinaș (peste 70%) este silită să trăiască în 10 rezervații numite bantustane, situate în partea de est a țării. Populația de rasă albă este de origine engleză și olandeză (buri).

Orașele mai importante. Africa de Sud are trei capitale: Pretoria este capitala administrativa, Cape Town, capitala legislativă, și Bloemfontein, capitala judiciară.

Printre orașele mai însemnate sunt și Johannesburg (cel mai mare oraș din Africa de Sud, cu o populație de 3.225.812 de locuitori), Durban.

Africa de Sud - harta economică
Africa de Sud – harta economică

Economia

Africa de Sud este o țară a mineritului și a industriei manufacturieră.

Produse importate: piese de mașini, autovehicule, produse textile, produse chimice, produse alimentare.
Produse de export: aur, diamante, metale, produse chimice, fructe, lână.

Agricultura. Se cultivă porumb, grâu, sorg, tutun, cartofi, arahide, trestie de zahăr, viță de vie, pomi fructiferi, citrice, bumbac. Aceste culturi se practică mai ales în câmpia de pe țărmul Oceanului Indian. Un loc deosebit în agricultură îl ocupă creșterea animalelor, în special a oilor merinos și caracul.

Transportul și comerțul. Africa de Sud are o rețea de transporturi bine dezvoltată. Legăturile interne se realizează cu ajutorul căilor ferate și al șoselelor. Acestea sunt orientate spre porturile de pe țărmul oceanului. Exportă lână, crom, mangan, diamante, diverse produse industriale și agricole.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.