Ce sunt munții? De cate feluri sunt munții?

Munții

Munții sunt formele de relief cele mai înalte. Ei trec de 1000 m înălțime față de nivelul mării și ajung până la 8848 m în vârful Chomolungma (numit si Everest) din șirul Munților Himalaya.

După vărstă, munții sunt de două feluri: munți tineri (noi) și munți bătrâni (vechi), fiecare având caractere specifice.

Munții tineri, cum sunt munții: Carpați, Alpi, Himalaya etc., au luat naștere într-o epocă mai târzie din viața Pământului și de aceea apar înalți, cu vârfurile ascuțite, cu văi adânci și prăpăstioase.

Munții bătrâni, fiind tociți de vreme, sunt mărunți, uneori ca niște dealuri, cu culmi domoale și văi largi. Așa sunt Munții Dobrogei din țara noastră. Alți munți bătrâni sunt Munții Urali, care despart Europa de Asia. Munții Urali sunt foarte bogați în diferite resurse minerale, în special în minereuri de fier.

Munții se redau întotdeauna pe hartă prin culoarea Maro. Cu cât munții sunt mai înalți, cu atât culoarea maro va fi mai închisă.

Munții sunt acoperiți cu păduri și pășuni întinse. Când sunt foarte înalți, vegetația lipsește din cauza frigului. Vârfurile sunt acoperite cu zăpadă, uneori până în timpul verii.

Munții adăpostesc numeroase bogății precum: fier, cupru, cărbuni, aur, argint și altele.

%d blogeri au apreciat: