Cuvintele compuse. Exemple de cuvinte compuse


Cuvintele compuse

Cuvintele compuse sunt cuvintele alcătuite din două sau mai multe părți de vorbire așezate una lângă alta sau sudate între ele.

Cuvintele compuse pot fi:

substantive: câine-lup, floarea-soarelui, viță de vie, Cheile Bicazului, Cluj-Napoca, untdelemn (unt + de + lemn), binefacere (bine + facere), Câmpulung (câmpul + lung)

numerale: douăzeci și patru, doisprezece (doi + spre + zece)

prepoziții: de la, pe lângă, de pe la, despre (de + spre), înspre (în + spre)

– conjuncții: ci și, ca să, așadar (așa + dar)

adverbe: așadar

adjective: binefăcător (bine + făcător), cumsecade (cum + se + cade)
pronume: altceva (alt + ceva), cel ce, fiecare (fie + care), nici unul etc.
verbe: binevoi (bine + voi)
interjecții: bing-bang!, hodoronc-tronc!, pif-paf! etc

Notă! Se scriu cu cratimă cuvintele compuse formate din:

  • adjectiv + substantiv: bună-credință, prim-ministru;
  • numerale cardinale + substantiv: cinci-frați, trei-frați-pătrați;
  • substantiv + prepoziție + substantiv: viță-de-vie;
  • nume de personaje cu structură complexă: Statu-Palmă-Barbă-Cot;
  • adverbe compuse: azi-noapte, mâine-dimineață;
  • interjecții compuse analizabile: hodoronc-tronc.

Exemple de cuvinte compuse

a) – Tatăl meu este inginer-șef.
    – Ploile sunt o binefacere pentru ogoare
    – În vacanță mergem la Băile Herculane.
    – Am cumpărat mere de la Aprozar.
    – Ne-am înscris la o excursie prin O.N.T.
    – A plecat la agenția de bilete Tarom.

b) – Clasa noastră a prezentat un montaj literar-muzical.
     – Ne-a însoțit un ghid binevoitor.

c) – El a economisit cincizeci și doi de lei.
    – I-au mai rămas douăzeci.

d) – Acuma eu am să iau nota zece de pe tablă.

e) – Numai băiatul primarului a ridicat două degete în sus… ca să fie de la început premiat.

Cum se formează cuvintele compuse:

Cuvintele compuse se formează prin:

1. Alăturarea unor cuvinte întregi, existente și independente în vorbire: inginer-șef, Băile Herculane, literar-muzical, cincizeci și doi, de pe, ca să.

2. Unirea (contopirea, sudarea) unor cuvinte întregi: binefacere (bine + facere), binevoitor (bine + voitor), douăzeci (două + zeci).

3. Prescurtarea (abrevierea) unor cuvinte întregi:

a) alăturarea literelor inițiale ale cuvintelor care intră în denumirea unei instituții: O.N.T. (Oficiul Național de Turism), NATO (Tratatul de Organizare Nord Atlantică);

S-au format la fel: C.F.R. (Căile Ferate Române), O.N.U. (Organizația Națiunilor Unite).

b) la fragmente unite de cuvânt: Aprozar (Aprovizionarea cu zarzavaturi).

c) la inițiale și fragmente unite: TAROM (Transporturile Aeriene Române, T=transporturi, A=aeriene, ROM=române), AGERPRES (Agenția Română de Presă).

d) reunirea unor fragmente de cuvânt și a unor cuvinte întregi: Pronosport, Romarta etc.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor – Cuvintele compuse. Exemple de cuvinte compuse

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.