Cuvintele compuse. Exemple de cuvinte compuse


Cuvintele compuse

Cuvintele compuse sunt cuvintele alcătuite din două sau mai multe părți de vorbire așezate una lângă alta sau sudate între ele:

- substantive: câine-lup, floarea-soarelui, viță de vie, Cheile Bicazului, Cluj-Napoca, untdelemn (unt + de + lemn), binefacere (bine + facere), Câmpulung (câmpul + lung)

- numerale: douăzeci și patru, doisprezece (doi + spre + zece)

- prepoziții: de la, pe lângă, de pe la, despre (de + spre), înspre (în + spre)

- conjuncții: ci și, ca să, așadar (așa + dar)


Exemple și explicații pentru cuvintele compuse

a) - Tatăl meu este inginer-șef.
    - Ploile sunt o binefacere pentru ogoare
    - În vacanță mergem la Băile Herculane.
    - Am cumpărat mere de la Aprozar.
    - Ne-am înscris la o excursie prin O.N.T.
    - A plecat la agenția de bilete Tarom.

b) - Clasa noastră a prezentat un montaj literar-muzical.
     - Ne-a însoțit un ghid binevoitor.

c) - El a economisit cincizeci și doi de lei.
    - I-au mai rămas douăzeci.

d) - Acuma eu am să iau nota zece de pe tablă.

e) - Numai băiatul primarului a ridicat două degete în sus... ca să fie de la început premiat.

Cuvintele compuse de culoare roșie de mai sus sunt rezultate din:

1. alăturarea unor cuvinte întregi, existente și independente în vorbire: inginer-șef, Băile Herculane, literar-muzical, cincizeci și doi, de pe, ca să.

2. unirea (sudarea) unor cuvinte întregi: binefacere (bine + facere), binevoitor (bine + voitor), douăzeci (două + zeci).

3. prescurtarea (abrevierea) unor cuvinte întregi:

a) la inițiale unite: O.N.T. (Oficiul Național de Turism)

S-au format la fel: C.F.R. (Căile Ferate Române), O.N.U. (Organizația Națiunilor Unite).

b) la fragmente unite: Aprozar (Aprovizionarea cu zarzavaturi).

c) la inițiale și fragmente unite: TAROM (Transporturile Aeriene Române, T=transporturi, A=aeriene, ROM=române), AGERPRES (Agenția Română de Presă).

La părțile de vorbire compuse, amintite mai sus, se adaugă:

- adjective: binefăcător (bine + făcător), cumsecade (cum + se + cade)
- pronume: altceva (alt + ceva), cel ce, fiecare (fie + care), nici unul etc.
- verbe: binevoi (bine + voi)
- interjecții: bing-bang!, hodoronc-tronc!, pif-paf! etc


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor – Cuvintele compuse

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.