Cuvintele compuse. Exemple de cuvinte compuse

Cuvintele compuse

Cuvintele compuse

Cuvintele compuse sunt cuvintele alcătuite din două sau mai multe părți de vorbire așezate una lângă alta sau sudate între ele:

substantive: câine-lup, floarea-soarelui, viță de vie, Cheile Bicazului, Cluj-Napoca, untdelemn (unt + de + lemn), binefacere (bine + facere), Câmpulung (câmpul + lung)

numerale: douăzeci și patru, doisprezece (doi + spre + zece)

prepoziții: de la, pe lângă, de pe la, despre (de + spre), înspre (în + spre)

conjuncții: ci și, ca să, așadar (așa + dar)


Exemple decuvintele compuse și explicații:

a) – Tatăl meu este inginer-șef.
    – Ploile sunt o binefacere pentru ogoare
    – În vacanță mergem la Băile Herculane.
    – Am cumpărat mere de la Aprozar.
    – Ne-am înscris la o excursie prin O.N.T.
    – A plecat la agenția de bilete Tarom.

b) – Clasa noastră a prezentat un montaj literar-muzical.
     – Ne-a însoțit un ghid binevoitor.

c) – El a economisit cincizeci și doi de lei.
    – I-au mai rămas douăzeci.

d) – Acuma eu am să iau nota zece de pe tablă.

e) – Numai băiatul primarului a ridicat două degete în sus… ca să fie de la început premiat.

Cuvintele compuse de culoare roșie de mai sus sunt rezultate din:

1. alăturarea unor cuvinte întregi, existente și independente în vorbire: inginer-șef, Băile Herculane, literar-muzical, cincizeci și doi, de pe, ca să.

2. unirea (sudarea) unor cuvinte întregi: binefacere (bine + facere), binevoitor (bine + voitor), douăzeci (două + zeci).

3. prescurtarea (abrevierea) unor cuvinte întregi:

a) la inițiale unite: O.N.T. (Oficiul Național de Turism)

S-au format la fel: C.F.R. (Căile Ferate Române), O.N.U. (Organizația Națiunilor Unite).

b) la fragmente unite: Aprozar (Aprovizionarea cu zarzavaturi).

c) la inițiale și fragmente unite: TAROM (Transporturile Aeriene Române, T=transporturi, A=aeriene, ROM=române), AGERPRES (Agenția Română de Presă).

La părțile de vorbire compuse, amintite mai sus, se adaugă:

adjective: binefăcător (bine + făcător), cumsecade (cum + se + cade)
pronume: altceva (alt + ceva), cel ce, fiecare (fie + care), nici unul etc.
verbe: binevoi (bine + voi)
interjecții: bing-bang!, hodoronc-tronc!, pif-paf! etc


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor – Cuvintele compuse

%d blogeri au apreciat: