Diminutivele. Exemple de diminutive

Diminutive

Diminutivele

Diminutivele sunt cuvinte derivate cu sufixe care arată că ființele sau lucrurile denumite de ele sunt considerate de vorbitori mai mici decât cele exprimate prin cuvintele de bază.

Exemplu:

Cuvânt de bazăDiminutiv
bățbețișor
clopotclopoțel
pisicăpisicuță
tablătăbliță
sfoarăsforicică
ulceaulcică
cutiecutiuță

Ele exprimă diferite sentimente sau atitudini ale vorbitorilor (simpatie, dragoste, gingășie, duioșie, ironie, dispreț).

Sufixele -el, -ică, -icică, -ișor și -iță, cu care se formează aceste diminutive, se numesc sufixe diminutivale.

În limba română există numeroase sufixe diminutivale. Pe lângă cele amintite mai sus, adăugăm pe:

-aș, -ior, -cior, -ic, -ioară, -(u)șor, -(u)șoară, -uc(ă), -uleț, -uș(ă), -ușcă, -uț(ă).

Sufixele diminutivale se adaugă și adjectivelor, formând tot adjective: bătrâior, micuț, micșor.

Observație:
Se pronunță și se scrie final, nu -e, în sufixul -ușă: găinușă, găletușă.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

%d blogeri au apreciat: