America Centrală


America Centrală

Așezare

America Centrală este situată între America de Nord și America de Sud și o fâșie îngustă de uscat de care aparține și un grup de insule. Suprafața pe care se întinde America Centrală este de 521,876 km².

Partea continentală, cu o lungime de circa 2000 km, este cuprinsă între Istmul Tehuantepec și Istmul Panama. Partea insulară este formată din arhipelagurile Antilele Mari și Antilele Mici.

Prin așezarea în formă de arc, Arhipelagul Antilelor desparte Mediterana americană în două mari bazine: Golful Mexic și Marea Caraibelor sau a Antilelor.

Marginile de vest ale Americii Centrale sunt scăldate de apele Oceanului Pacific. În această parte țărmul este înalt și puțin crestat. În nord și est este scăldat de apele Golfului Mexic, ale Mării Caraibilor și ale Oceanului Atlantic.

Relieful

Relieful este așezat în trepte. Treapta cea mai înaltă este formată din șirul de munți de pe coasta Oceanului Pacific. Acești munți constituie o prelungire a Cordilierilor din America de Nord, cu înălțimi de 2500-3000 m. A doua treaptă este formată din podișuri mici ca întindere; iar a treia treaptă dintr-o îngustă câmpie litorală. De la nord la sud, relieful Americii Centrale este presărat cu numeroși vulcani din care unii activi. Relieful celor două arhipelaguri este, de asemenea, înalt. Un lanț muntos străbate Insula Cuba. Celelalte insule au un relief înalt, fie de origine vulcanică, fie de origine coraligenă.

Clima

America Centrală are o climă tropicală. Vânturile care bat dinspre ocean, îndeosebi alizeul de nord-est, fac ca această climă caldă să fie umedă. Astfel teritoriul Americii Centrale primește o mare cantitate de precipitații. La fel ca și în Mexic se întâlnește o zonare pe altitudine a climei.

Vegetația. La fel ca și clima, vegetația este etajată pe marile forme de relief. Temperatura ridicată, ploile bogate și în multe părți solul fertil de origine vulcanică, oferă condiții bune pentru dezvoltarea unei vegetații bogate, formată din palmieri, cedri, bambuși, arbori de cauciuc, ferigi arborescente etc.

Populația

Populația (peste 48 milioane de locuitori) este formată dintr-un amestec de metiși, creoli și negri.

Densitatea cea mai mare se întâlnește în regiunile cu climat temperat (tierra templada), mai prielnic cerințelor vieții și activității de producție.

Împărțirea politică. În America Centrală se află 7 state independente.

Economia

Ramura principală a economiei în America Centrală este agricultura, specializată în cultura plantelor tropicale: cafeaua, ananasul, trestia de zahăr, bananul. În toate statele Americii Centrale, capitalul american, și îndeosebi cel din S.U.A., deține poziții importante.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina – America Centrală

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.