Venezuela


Venezuela

Așezare

Venezuela este așezată în partea nordică a Americii de Sud.

Relieful

Partea vestică și nordică are un relief muntos format din ramurile Munților Anzi. Partea de sud-est are un relief de podiș, Podișul Guyanelor. Între ramurile muntoase ale Anzilor și Podișul Guyanelor se află Câmpia Orinoco, străbătută de fluviul cu același nume. Între culmile muntoase ale Anzilor se află regiunea joasă Maracaibă, în interiorul căreia se găsește laguna cu aceeași denumire.

Bogățiile minerale

Cea mai bogată țară în petrol din America de Sud. Petrolul și gazele naturale constituie bogăția cea mai importantă a Venezuelei, în privința cărora se situează pe unul din primele locuri în lume ca producție. Alte bogății importante ale țării sunt minereurile de fier și de cupru. De asemenea, mai are aur, diamante, cărbune, aluminiu etc.

Clima

Prin așezarea geografică, Venezuela se află situată în zona climei tropicale cu două anotimpuri, unul ploios și altul secetos. Ca urmare a reliefului variat, clima se deosebește mult de la o regiune la alta. Astfel, Valea Maracaibo are cele mai ridicate temperaturi și cea mai mare cantitate de precipitații din întreaga America de Sud, ceea ce face ca în aceste locuri să fie permanent o atmosferă sufocantă, puțin prielnică vieții. Cele mai bune condiții de climă le oferă regiunile muntoase andine. Pe munți se observă o zonare a climei pe altitudine.

Venezuela - harta fiziă și economică
Venezuela – harta fizică și economică

Apele. Venezuela este străbătută de unul din marile fluvii ale Americii de Sud, Orinoco, care formează o mare deltă.

Vegetația și animalele. Venezuela este țara pădurilor de palmieri și a llanosului. Cea mai mare parte din suprafața țării este acoperită cu păduri alcătuite din palmieri de diferite specii și din ferigi arborescente. Regiunile de câmpie au ca principală formă de vegetație ierburile înalte (llanos), asemănătoare savanelor africane. Animalele caracteristice pădurilor sunt maimuțele și papagalii. Se întâlnește, de asemenea, șarpele boa, care poate ajunge până la 12 m lungime. Regiunile acoperite cu ierburi sunt populate de animale ierbivore – tapirul și carnivore – puma și jaguarul.

Populația

Populația (aproximativ 29 milioane) este formată din mestiți, creoli, indieni, mulatri și negri. Cea mai deasă populație se întâlnește în regiunile de coastă, iar cea mai rară în regiunile de podiș și llanos.

Orașele. Principalele orașe se află pe țărmul Atlanticului și al Mării Caraibilor. Capitala țării este Caracas, situat la 13 km în interior și deservit de portul maritim La Guaira. Bazele orașului s-au pus în 1567 de către spanioli. Azi este una dintre cele mai moderne capitale ale Americii Latine. Alte orașe sunt Maracaibo, Valencia, Barcelona etc.

Economia

Economia este axată pe extragerea petrolului și cultivarea plantelor tropicale.

Industria. Ramura principală a industriei și a economiei Venezuelei este extracția petrolului. Petrolul se extrage din partea de vest a țării, din regiunea Lacului Maracaibo și din est, din regiunea deltei fluviului Orinoco. Venezuela realizează din petrol 4/5 din venitul național. Dintre minereuri se extrag: fier, mangan, iar dintre alte bogății de subsol, diamante, aur etc. Industria prelucrătoare a acestor resurse se află în curs de dezvoltare, rămânând însă în urmă față de industria extractivă. Prelucrarea petrolului are cea mai mare dezvoltare, la Punta Cordon fiind una dintre cele mai mari rafinării de pe glob.

Dintre ramurile industriei bunurilor de larg consum mai dezvoltate sunt: industria alimentară și textilă.

Agricultura. În agricultură se practică culturi ale căror produse sunt destinate în mare parte exportului: cafea, cacao, trestie de zahăr, bumbac și culturi ale căror produse sunt folosite pentru uz intern: grâu, porumb, orez, fasole, tutun. Creșterea animalelor este mai slab dezvoltată în comparație cu cultivarea plantelor. În agricultură predomină marea proprietate.

Transporturile și comerțul. Rețeaua căilor de comunicație este formată din căi ferate și șosele, concentrate în special în regiunile nordice ale țării. Pentru legăturile externe se folosesc mai ales transportul maritim și cel aerian. Venezuela are ca principale articole la exportpetrolul și minereuri de fier. La acestea se adaugă cafeaua și cacaua. Importă produse fabricate, în special mașini și unele produse alimentare.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.