Declinarea substantivelor comune. Exemple de substantive comune declinate


Declinarea substantivelor comune

Declinarea substantivelor comune

1. Declinarea substantivelor comune fără articol (precedat de un cuvânt care se declină și care determină substantivul)

a. masculin

CazSingularPlural
Nominativ (N.)Acest elev citește foarte mult.Acești elevi învață foarte bine.
Acuzativ (Ac.)Pe acest elev îl iubesc toți colegii.Pe acești elevi îi lăudăm.
Dativ (D.)Acestui elev îi place pictura.Acestor elevi le-am arătat un album.
Genitiv (G.)Atitudinea acestui elev este corectă.Caietele acestor elevi sunt curate.
Vocativ (V.)Elev, fii atent la lecție!Elevi, îngrijiți cărțile!

Observații:

1. Substantivele comune masculine, declinate fără articol, își schimbă forma numai după număr (au, la toate cazurile, o singură formă de singular și o singură formă de plural).
2. La vocativ, ele nu apar precedate de cuvântul acest.
3. Unele substantive comune masculine, care denumesc persoane, au vocativul terminat în -e: băiete, copile etc.

b. feminin

CazSingularPlural
Nominativ (N.)Această elevă scrie frumos.Aceste eleve muncesc cu spor.
Acuzativ (Ac.)Pe această elevă o vom ajuta.Pe aceste eleve le-au înscris la cercul de creație.
Dativ (D.)Acestei eleve i s-a dat o diplomă.Acestor eleve le plac florile.
Genitiv (G.)Rezultatele acestei eleve sunt bune.Colegele acestor eleve lucrează în gospodărie.
Vocativ (V.)Elevă, scrieți temele cu regularitate!Eleve, citiți cu atenție!

Observații:

1. Substantivele comune feminine, declinate fără articol, își schimbă forma după număr și caz (au la singular două forme – una de N. Ac. V. și alta de D. G., iar la plural o singură formă pentru toate cazurile).

2. La vocativ, ele nu apar precedate de cuvântul această.

3. Unele substantive comune feminine, care denumesc persoane, au vocativul terminat în -o: bunico, fetițo etc.

c. neutru

CazSingularPlural
Nominativ (N.)Acest motor merge foarte bine.Aceste motoare sunt produse la noi.
Acuzativ (Ac.)Am adus acest motor cu mare greutate.Am primit aceste motoare acum un an.
Dativ (D.)Acestui motor nu-i lipsește nimic.Acestor motoare li se face revizie.
Genitiv (G.)Turația acestui motor este mare.Reparația acestor motoare nu va dura mult.
Vocativ (V.)

Observații:

1. Substantivele comune neutre, declinate fără articol, își schimbă forma după număr, ca masculinele (au o singură formă de singular și o singură formă de plural).
2. Ele nu se folosesc la vocativ.

2. Declinarea substantivelor comune cu articol nehotărât

a. masculin

CazSingularPlural
Nominativ (N.)Un elev a primit două caiete.Niște elevi joacă volei.
Acuzativ (Ac.)Pe un elev l-am chemat în sala de sport.Pe niște elevi i-am întâlnit în parc.
Dativ (D.)Unui elev i-am dat stiloul meu.Unor elevi le place filatelia.
Genitiv (G.)Cartea unui elev este deschisă.Răspunsurile unor elevi sunt incomplete.
Vocativ (V.)

Observații:

1. Substantivele comune masculine, declinate cu articol nehotărât, își schimbă forma numai după număr (au o singură formă de singular și o singură formă de plural). Se modifică după număr și caz numai articolul nehotărât însoțitor.
2. La vocativ, ele nu se folosesc însoțite de articolul nehotărât.

b. feminin

CazSingularPlural
Nominativ (N.)O elevă recită poezia „Mamă” de George Coșbuc.Niște eleve schimbă articolele la „Semafor”.
Acuzativ (Ac.)Pe o elevă o ascultă la fizică.Pe niște eleve le-am întâlnit la expoziție.
Dativ (D.)Unei eleve îi place înotul.Unor eleve li s-au comunicat rezultatele.
Genitiv (G.)Compunerea unei eleve a fost publicată în revistă.Planșele unor eleve au fost expuse în hol.
Vocativ (V.)

Observații:

1. Substantivele comune feminine, declinate cu un articol nehotărât, își schimbă forma după număr și caz (au la singular două forme – una de N. Ac. și alta de D. G., iar la plural o singură formă pentru toate cazurile). Se modifică după număr și caz și articolul nehotărât.

2. La vocativ, ele nu se folosesc însoțite de articolul nehotărât.

c. neutru

CazSingularPlural
Nominativ (N.)Un motor are pană.Pe platformă se află niște motoare.
Acuzativ (Ac.)Mașina noastră are un motor puternic.Uzina noastră are niște motoare noi.
Dativ (D.)Unui motor i s-a defectat frâna.Unor motoare li s-au înlocuit câteva piese.
Genitiv (G.)Întreținerea unui motor este dificilă.Verificarea unor motoare începe mâine.
Vocativ (V.)

Observații:

1. Substantivele comune neutre, declinate cu articol nehotărât, își schimbă forma numai după număr, ca masculinele (au o singură formă de singular și o singură formă de plural). Se modifică după număr și caz numai articolul nehotărât.

2. Ele nu se folosesc la vocativ.

3. Declinarea substantivelor comune cu articol hotărât

a. masculin

CazSingularPlural
Nominativ (N.)Elevul harnic este apreciat de profesori.Elevii clasei noastre pleacă în tabără.
Acuzativ (Ac.)L-am cunoscut pe elevul acesta.Pe elevii conștiincioși îi găsești la bibliotecă.
Dativ (D.)Elevului îi este dragă munca.Elevilor li s-au adus cărți noi.
Genitiv (G.)Îmbrăcămintea elevului este îngrijită.Grija elevilor pentru avutul obștesc este o îndatorire.
Vocativ (V.)Elevule, traversează atent strada!Elevilor, folosiți din plin timpul de studiu!

Observații:

1. Substantivele comune masculine, declinate cu articol hotărât, își schimbă forma după număr și caz (au la singular trei forme – una de N. Ac., alta de D. G. și alta de V., iar la plural două forme – una de N. Ac. și alta de D. G. V.).

2. Este obligatoriu ca articolul hotărât să se scrie la substantive comune masculine în N. și Ac. singular (elevul, nu elevu).

b. feminin

CazSingularPlural
Nominativ (N.)Eleva desenează o hartă.Elevele cântă în corul școlii.
Acuzativ (Ac.)O însoțim pe eleva aceea în parc.Pe elevele acelea le-am revăzut la teatru.
Dativ (D.)I-am adus acuarele elevei.Elevelor li s-a adus revista „Cutezătorii”.
Genitiv (G.)Uniforma elevei este nouă.Răspunsul elevelor a fost complet.
Vocativ (V.)Elevelor, îngrijiți-vă clasa!

Observații:

1. Substantivele comune feminine, declinate cu articol hotărât, își schimbă forma după număr și caz (au la singular două forme – una de N. Ac. și alta de D. G., iar la plural două forme – una de N. Ac. și alta de D. G. V.).

2. La vocativ singular, ele nu se folosesc.

3. Nu este indicată folosirea articolului hotărât lui la D. G. unor substantive feminine comune care se referă la grade de rudenie (lui mama, în loc de mamei) sau care se folosesc ca termeni de adresare (lui tovarășa, în loc de tovarășei etc.).

c. neutru

CazSingularPlural
Nominativ (N.)Motorul funcționează normal.Motoarele sunt în funcțiune.
Acuzativ (Ac.)Am oprit motorul.La ora 08:30 am pornit motoarele.
Dativ (D.)Motorului îi schimbă pistonul.Motoarelor li se fac proba.
Genitiv (G.)Se auzea de departe zgomotul motorului.Curentul electric asigură funcționarea motoarelor.
Vocativ (V.)

Observații:

1. Substantivele comune neutre, declinate cu articol hotărât, își schimbă forma după număr și caz (au câte două forme la singular și plural: una de N. Ac. și alta de D. G.).

2. Ele nu se folosesc la vocativ.

3. Este obligatoriu ca articolul hotărât să se scrie la substantivele comune neutre în N. și Ac. singular (motorul, nu motoru).


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor 

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.