Declinarea adjectivelor. Exemple de adjective declinate


Declinarea adjectivelor. Exemple de adjective declinate
Declinarea adjectivelor

Declinarea adjectivelor. Exemple de adjective declinate

Adjectivul se declină împreună cu substantivul pe care îl însoțește. După locul pe care îl ocupă față de substantiv, el poate fi articulat sau nearticulat.


A. Adjectivul în urma substantivului

1. Când substantivul este articulat cu articol hotărât, adjectivul este nearticulat:

Nominativ, Acuzativ:
m. elevul silitor – elevii silitori
f. eleva silitoare – elevele silitoare

Dativ, Genitiv (al, a, ai, ale):
m. sg. elevul silitor – m. pl. elevilor silitori
f. sg. elevei silitoare – f. pl. elevelor silitoare

Observație:
Adjectivul poate fi articulat, în această situație, numai cu articolul adjectival (demonstrativ):

Nominativ, Acuzativ:
m. sg. elevul cel silitor
f. sg. eleva cea silitoare

Dativ, Genitiv (al, a, ai, ale):
m. sg. elevului celui silitor
f. sg. elevei celei silitoare

Deseori apar greșeli în construirea dativ-genitivului la singular și la plural:

în loc de elevului celui silitor sau elevilor celor silitori apare forma elevului cel silitor sau elevilor cei silitori.

2. Când substantivul este articulat cu articol nehotărât, adjectivul este nearticulat:

Nominativ, Acuzativ:
m. sg. (un) elev silitor – m. pl. (niște) elevi silitori
f. sg. (o) elevă silitoare – f. pl. (niște) eleve silitoare

Dativ, Genitiv (al, a, ai, ale):
m. sg. (unui) elev silitor – m. pl. (unor) elevi silitori
f. sg. (unei) eleve silitoare – f. pl. (unor) eleve silitoare


B. Adjectivul înaintea substantivului

1. Adjectivul este articulat cu articol hotărât:

Nominativ, Acuzativ:
m. sg. silitorul elev – m. pl. silitorii elevi
f. sg. silitoarea elevă – f. pl. silitoarele eleve

Dativ, Genitiv (al, a, ai, ale):
m. sg. silitorului elev – m. pl. silitorilor elevi
f. sg. silitoarei eleve – f. pl. silitoarelor eleve

2. Adjectivul este nearticulat:

Nominativ, Acuzativ:
m. sg. (un) silitor elev – m. pl. (niște) silitori elevi
f. sg. (o) silitoare elevă – f. pl. (niște) silitoare eleve

Dativ, Genitiv (al, a, ai ale):
m. sg. (unui) silitor elev – m. pl. (unor) silitori elevi
f. sg. (unei) silitoare eleve – f. pl. (unor) silitoare eleve

Observații:

a) În vorbirea de toate zilele, adjectivele stau mai rar înaintea substantivelor.
b) Pot avea vocativul în -e unele adjective folosite înaintea substantivelor masculine, nume de ființe: tinere prieten!, iubite coleg!
c) În limba literară circulă mai ales formele de vocativ identice cu cele ale nominativului: prieten drag, iubită mamă.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Declinarea adjectivelor – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.