Pronumele demonstrativ. Exemple


Pronumele demonstrativ

Pronumele demonstrativ

Pronumele demonstrativ ține locul unui substantiv, arătând apropierea sau depărtarea (în spațiu ori în timp).


Citiți următoarele propoziții:

a) Acesta este fratele meu.
b) Aceea se numește violă.
c) El a rămas același.

a) Cuvântul acesta este pronume:
– înlocuiește un substantiv, nume de persoană sau de ființă, de genul masculin
– exprimă apropierea acesteia față de vorbitor.

b) Cuvântul aceea este pronume:
– înlocuiește un substantiv, nume de lucru, de genul feminin
– exprimă depărtarea acestuia față de vorbitor

c) Cuvântul același este pronume:
– înlocuiește un substantiv, nume de persoană, de genul masculin
– arată că această persoană este identică cu ea însăși, adică e tot aceea dinainte.

Clasificarea pronumelui demonstrativ

Pronumele demonstrativ se clasifică în funcție de indicația oferită:
de apropiere: acesta – aceasta, cestălalt, ceastălaltă
de depărtare: acela – aceea, celălalt – cealaltă
de identitate: același – aceeași

Formele literare:
acesta – aceasta; acela – aceea

Formele din limba vorbită:
populare: ăsta – asta; ăla – aia; ăstălalt – astălaltă; ălălalt – ailaltă
regionale: aista (ista) – aiasta; aistalalt (istalalt) – aiastălaltă

Declinarea se face după gen, număr și caz.


a. Pronumele demonstrativ de apropiere

CazMasculinFeminin
SingularPluralSingularPlural
N. – Ac.AcestaAceștiaAceastaAcestea
CestălaltCeștilalțiCeastălaltăCestelalte
D. – G.AcestuiaAcestoraAcesteiaAcestora
CestuilaltCestorlalțiCesteilaltecestorlalte

b. Pronumele demonstrativ de depărtare

CazMasculinFeminin
SingularPluralSingularPlural
N. – Ac.AcelaAceiaAceeaAcelea
CelălaltCeilalțiCealaltăCelelalte
D. – G.AceluiaAceloraAceleiaAcelora
CeluilaltCelorlalțiCeleilalteCelorlalte

c. Pronumele demonstrativ de identitate

CazMasculinFeminin
SingularPluralSingularPlural
N. – Ac.AcelașiAceiașiAceeașiAceleași
D. – G.AceluiașiAcelorașiAceleiașiAcelorași

Observație:

1. Pronumele demonstrativ are două forme distincte: una pentru N. – Ac. și alta pentru D. – G.

2. Pentru genul neutru se folosesc:

la singular – formele de masculin
la plural – formele de feminin


Ortografie:

1. Trebuie să evităm folosirea greșită a formei de masculin plural în locul celei de feminin singular:
(cartea) aceea, nu (cartea) aceia
aceeași (situație), nu aceiași (situație)

2. Se pronunță și se scriu: cestălalt și celălalt, nu cestălant și celălant.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – FPronumele demonstrativ și adjectivul pronominal demonstrativ – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.