Modul participiu. Exemple


Modul participiu

Modul participiu este un mod nepersonal (nepredicativ) la care verbele exprimă acțiuni terminate și suferite de o ființă sau de un lucru.


Exemple de verbe la modul participiu:

a. A patra zi căzu împușcat însuși comandantul artileriei leșești.
b. Mai presus de acel brâu muntos, se înalță două piramide de munți, cu crestele încununate de o vecinică diademă de ninsoare.

Cuvintele împușcat, încununate sunt forme ale verbelor a împușcat și a încununa.

Aceste forme:
– exprimă acțiuni încheiate și suferite de o ființă sau de un lucru
– seamănă cu niște adjective (fără a se confunda cu ele)
– se acordă în gen, număr și caz cu substantivele determinate:
împușcat: masculin, singular, nominativ, ca și comandantul
încununate: feminin, plural, acuzativ, ca și crestele


Modul participiu se termină în -t sau -s: încununat, lovit, hotărât, făcut, tors.


Observații:

1. Modul participiu se folosește în două situații:
a. ca elemente de bază (verb de conjugat) în alcătuirea unor timpuri compuse:
– perfectul compus: am citit; am scris
– conjunctivul perfect: să fi citit; să fi scris
– condițional optativ perfect: aș fi citit; aș fi scris

În această situație, el nu-și schimbă forma după gen și număr și se ia împreună cu verbele auxiliare am, să fi, aș fi.

b. ca elemente care determină substantivul (sau altă parte de vorbire):
elev ascultat
elevă ascultată
elevi ascultați
eleve ascultate

În această situație, el se acordă în gen, număr și caz cu substantivul (întocmai ca adjectivul).

2. Trebuie făcută deosebirea între forma modului participiu și a adjectivului sau a adverbului provenit de la participiu, cu care este identică:

a) El a deschis geamul.
deschis:
– verb la modul participiu, neacordat
– intră în structura perfectului compus (a deschis)

b) El poartă un costum deschis.
deschis:
– adjectiv provenit din participiu
– determină un substantiv (costum), cu care se acordă în gen, număr și caz

c) Te rog să vorbești deschis.
deschis:
– adverb de mod provenit din participiu
– determină un verb (să vorbești)

3. Participiul poate deveni și substantiv, cu ajutorul articolului:
hotărât: Rănitul deschise ochii.
nehotărât: Un rănit deschise ochii.
adjectival: Cel rănit deschise ochii.

Participiul are două aspecte:
– aspect afirmativ: pământ lucrat; cuvânt scris.
– aspect negativ (format cu ajutorul prefixului ne-): pământul nelucrat; cuvânt nescris.


Ortografie:

1. Unele verbe se scriu la participiu:
creat, nu: creiat
luat, nu: loat
plouat, nu: plooat

2. Când între prefixul ne- și forma de participiu afirmativ se intercalează adverbul de mod mai, structura rezultată se scrie într-un cuvânt:
nemaiauzit, nemaivăzut


Funcțiile sintactice pentru modul participiu

Valoare adjectivală – îndeplinește funcțiile sintactice de atribut adjectival și nume predicativ
Valoare adverbială – îndeplineste funcția sintactică de complement circumstanțial de mod.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Modul participiu – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.