Modul participiu. Exemple


Modul participiu

Modul participiu este un mod nepersonal (nepredicativ) la care verbele exprimă acțiuni terminate și suferite de o ființă sau de un lucru.


Exemple de verbe la modul participiu:

a. A patra zi căzu împușcat însuși comandantul artileriei leșești.
b. Mai presus de acel brâu muntos, se înalță două piramide de munți, cu crestele încununate de o vecinică diademă de ninsoare.

Cuvintele împușcat, încununate sunt forme ale verbelor a împușcat și a încununa.

Aceste forme:
- exprimă acțiuni încheiate și suferite de o ființă sau de un lucru
- seamănă cu niște adjective (fără a se confunda cu ele)
- se acordă în gen, număr și caz cu substantivele determinate:
împușcat: masculin, singular, nominativ, ca și comandantul
încununate: feminin, plural, acuzativ, ca și crestele


Modul participiu se termină în -t sau -s: încununat, lovit, hotărât, făcut, tors.


Observații:

1. Modul participiu se folosește în două situații:
a. ca elemente de bază (verb de conjugat) în alcătuirea unor timpuri compuse:
- perfectul compus: am citit; am scris
- conjunctivul perfect: să fi citit; să fi scris
- condițional optativ perfect: aș fi citit; aș fi scris

În această situație, el nu-și schimbă forma după gen și număr și se ia împreună cu verbele auxiliare am, să fi, aș fi.

b. ca elemente care determină substantivul (sau altă parte de vorbire):
- elev ascultat
- elevă ascultată
- elevi ascultați
- eleve ascultate

În această situație, el se acordă în gen, număr și caz cu substantivul (întocmai ca adjectivul).

2. Trebuie făcută deosebirea între forma modului participiu și a adjectivului sau a adverbului provenit de la participiu, cu care este identică:

a) El a deschis geamul.
deschis:
- verb la modul participiu, neacordat
- intră în structura perfectului compus (a deschis)

b) El poartă un costum deschis.
deschis:
- adjectiv provenit din participiu
- determină un substantiv (costum), cu care se acordă în gen, număr și caz

c) Te rog să vorbești deschis.
deschis:
- adverb de mod provenit din participiu
- determină un verb (să vorbești)

3. Participiul poate deveni și substantiv, cu ajutorul articolului:
- hotărât: Rănitul deschise ochii.
- nehotărât: Un rănit deschise ochii.
- adjectival: Cel rănit deschise ochii.

Participiul are două aspecte:
- aspect afirmativ: pământ lucrat; cuvânt scris.
- aspect negativ (format cu ajutorul prefixului ne-): pământul nelucrat; cuvânt nescris.


Ortografie:

1. Unele verbe se scriu la participiu:
- creat, nu: creiat
- luat, nu: loat
- plouat, nu: plooat

2. Când între prefixul ne- și forma de participiu afirmativ se intercalează adverbul de mod mai, structura rezultată se scrie într-un cuvânt:
nemaiauzit, nemaivăzut


Funcțiile sintactice pentru modul participiu

Valoare adjectivală - îndeplinește funcțiile sintactice de atribut adjectival și nume predicativ
Valoare adverbială - îndeplineste funcția sintactică de complement circumstanțial de mod.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Modul participiu – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.