Propoziția circumstanțială condițională. Exemple


Propoziția circumstanțială condițională

Propoziția circumstanțială condițională este propoziția subordonată care exprimă o ipoteză (presupunere) sau o condiție, de care depinde realizarea acțiunii exprimate de regentă.

Cum se introduce propoziția circumstanțială condițională?

Propoziția circumstanțială condițională se introduce prin conjuncțiile: dacă, de, să și prin locuțiunea conjuncțională: în caz că.

fi fost eu de față, nu-l lăsam să plece.
În caz că vine la tine, dă-i această carte.

Topica: În general, propozițiile condiționale precedă regentele lor. Când se insistă asupra regentei, condiționala îi urmează.

Punctuația: Oricare ar fi așezarea față de regenta ei, propoziția circumstanțială condițională se desparte de ea prin virgulă, afară de cazul în care se insistă în mod deosebit asupra condiționalei:

Mergem la plimbare dacă timpul este frumos.
În caz că mergi la antrenament, te însoțesc și eu.

Observație: Uneori propozițiile condiționale nu sunt introduse prin nici un cuvânt de legătură:
Ai carte, ai parte = Dacă ai carte, ai parte.


Exemplu:

Dacă satul mi-ar da o bucată de țarină, i-aș învăța și celelalte lucruri.
                                                            (Ioan Slavici - Budulea Taichi)

De treci codri de aramă, de departe vezi albind
Ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint.
                                                          (Mihai Eminescu - Călin - File din poveste)

Explicații:

În exemplul de mai sus, prima frază este alcătuită din două propoziții:
1. Dacă satul mi-ar da o bucată de țarină (subordonată) și
2. i-aș învăța și celelalte lucruri (principală).

Fraza a doua este alcătuită din trei propoziții:
1. De treci codri de aramă (subordonată);
2. de departe vezi albind (principală);
3. ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint (principală).

Propoziția secundară Dacă satul mi-ar da o bucată de țarină exprimă o ipoteză (o presupunere) de îndeplinirea căreia depinde realizarea acțiunii exprimate de propoziția principală (regenta acesteia).
Propoziția De treci codri de aramă exprimă o condiție de îndeplinirea căreia depinde realizarea acțiunii din propoziția regentă: de departe vezi albind.

Asemenea propoziții, care exprimă fie o ipoteză (presupunere), fie o condiție, de îndeplinirea căreia depinde realizarea acțiunii exprimate de regentele lor, se numesc propoziții circumstanțiale condiționale.


Sursa: Ion Popescu – Limba Română-Gramatică, Editura didactică și pedagogică București 1984 – Propoziția circumstanțială condițională

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.