Mihail Sadoveanu (1880-1961)


Mihail Sadoveanu

Viața și opera lui Mihail Sadoveanu

Mihail Sadoveanu (5 noiembrie 1880-19 octombrie 1961) s-a născut la Pașcani, fiind fiul avocatului Alexandru Sadoveanu, originar din părțile Gorjului, și al Profirei Ursachi, fiica unor răzeși din cătunul Verșeni, de pe apa Moldovei. Provenit din rândul „umiliților și ofensaților vieții”, „primul urmaș din clanul mamei știutor de carte”, cum el însuși spunea, Mihail Sadoveanu este cel mai mare povestitor al poporului nostru.

Vasta sa operă (peste o sută de volume) descrie viața țăranului român (Hanul Ancuței, Bordeienii), farmecul naturii românești (Nada Florilor, Țara de dincolo de negură), istoria zbuciumată a acestui pământ (Neamul Șoimăreștilor, Frații Jderi, Nicoară Potcoavă), exprimă înțelepciunea și frumusețea morală a omului din popor (Baltagul).

M. Sadoveanu s-a aplecat cu respect și admirare asupra creației artistice populare, asupra datinilor, obiceiurilor și credințelor străvechi, pe care le-a scos la lumină ca mărturii ale unei îndelungi civilizații și ale înțelepciunii poporului nostru.


Sursa: Marin Toma – Limba Română-Lecturi literare, Editura didactică și pedagogică București 1989 – Mihail Sadoveanu

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.