India


India

India – cu unele excepții – ocupă teritoriul dintre Munții Himalaya și partea sudică a Peninsulei India. Suprafața pe care se întinde este de 3.596.590 km².

Relieful, clima și apele

Relieful este alcătuit din unități mari și variate ce se succed de la nord spre sud.

Astfel, în nord se înalță un zid muntos, din culmi paralele, ce stăvilesc influențele continentale din centrul Asiei și pe cele dinspre ocean.

Clima, urmărită pe versanții sudici ai Munților Himalaya, determină mai multe etaje de vegetație: păduri tropicale și subtropicale cu arbori veșnic verzi, păduri de foioase cu frunze căzătoare, păduri de conifere și pășuni alpine.

De la 4500 – 5000 m în sus încep zăpezile veșnice.

În sudul Munților Himalaya, pe locul unui fost braț de mare, se desfășoară o mare câmpie aluvionară, foarte netedă, opera marilor ape ce o străbat.

Tot aici întâlnim o climă tropicală musonică cu precipitații bogate.

În nord-vest se află un deșert arid, cu dune de nisip, cu soluri sărate și cu vegetație sărăcăcioasă.

Cea mai mare parte a Indiei este ocupată de un podiș înalt, rămășiță a unui continent străvechi, străjuit de lanțuri muntoase.

Clima musonică de pe podiș determină o vegetație de savană și influențează rețeaua hidrografică ce prezintă oscilații de debit. Sunt două anotimpuri, unul ploios și altul secetos.

Între marginile muntoase ale podișului și țărmuri se întind înguste câmpii litorale, iar ploile abundente favorizează creșterea pădurilor tropicale.

Bogățiile subsolului sunt deosebit de variate. India este una dintre cele mai bogate țări din lume în resurse de cărbuni, minereuri de fier, mangan, grafit și mică. Se mai găsesc diamante, petrol, bauxită, crom și cupru, majoritatea în Podișul Decan.

Populația și principalele orașe din India

India dispune de o populație numeroasă, aproximativ 1.326.093.000 locuitori. Limba oficială este hindi.

În India sunt mai multe orașe ce depășesc un milion de locuitori. Calcutta (14.85 millioane locuitori), important centru pentru exportul iutei și ceaiului; Bombay (18.41 milioane locuitori), mare centru industrial și port la Marea Arabiei; Delhi (18.98 milioane locuitori), capitala țării; Madras (peste 7 milioane locuitori) și altele.

Economia

Sectorul industrial este foarte diversificat și include atât industria grea, cât și fabricarea unor produse de înaltă tehnologie. Principala regiune industrială se află în est, cu zăcăminte de cărbuni, minereu de fier și centre siderurgice, centre industriale diverse; tot aici se află centrul industrial și urban Calcutta. Alte concentrări industriale sunt localizate la Mumbai, Bangalore, Madras, Delhi.

La nivel mondial, India este un important producător de cărbuni, minereu de fier, bauxită, diamante și sare. Este în creștere producția de petrol și gaze naturale. Industria prelucrătoare plasează India printre primele unsprezece țări ale lumii ca valoare a producției. India are și o puternică industrie cinematografică. Ocupă locul 2 pe glob în domeniu, după S.U.A., orașul Mumbai fiind supranumit „Hollywood-ul Indiei”.

Agricultura este de mare randament, fiind principala ocupație a populației. La unele produse agricole ocupă poziții foarte bune, cum ar fi vorba de grâu, orez și zahăr(locul 2 la fiecare pe glob), bumbac (locul 3), minereu de fier și soia(locul 5). În privința producției de ceai, ocupă 1 loc pe glob. Are, totodată, cel mai mare efectiv de bovine.


Sursa: Manual Geografie VII – Editura didactică și pedagogică București 1986 / Wikipedia

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.