Războiul de eliberare al popoarelor din America Latină sec. XIX


Războiul de eliberare al popoarelor din America Latină sec. XIX

Încă din evul mediu, Spania stăpânea în America un vast imperiu colonial. Din aceste colonii, spaniolii scoteau mult aur și argint, precum și banane, cafea, trestie de zahăr etc. Coloniștii asupreau și jefuiau populația stabilită aici, iar pe localnici sau amerindieni, ca și pe negrii aduși aici îi făcuseră sclavi.

Nemaiputând îndura jugul spaniol, locuitorii acestor colonii au pornit lupta pentru libertate, încă din vremea când Napoleon stăpânea Spania.

În fruntea luptei s-a ridicat Simon Bolibar, un om bogat, cult, cu idei revoluționare și dornic să unească popoarele tuturor coloniilor din America Latină într-o Federație a Anzilor. De mare ajutor pentru coloniști a fost revoluția spaniolă din 1820-1823. Ocupat cu situația internă, regele n-a mai putut trimite trupe în America. În schimb, luptătorii de aici au primit ajutor economic de la englezi.

Războiul de eliberare al popoarelor din America Latină sec. XIX
Simon Bolivar – conducător al luptei de eliberare a popoarelor din America Latină

Din pricina întinderilor uriașe și a obstacolelor greu de trecut: Munții Anzi, pustiuri, fluvii mari, a lipsei de comunicații, războiul s-a desfășurat în condiții extrem de grele. Un centru de luptă a fost Venezuela, unde a condus Simon Bolivar. Altul a fost Argentina; aici a luptat José de San Martin, un general foarte capabil. După eliberarea acestei țări, a trecut și a ajutat la eliberarea regiunii Chile și Peru. Aici s-a întâlnit cu Bolivar, căruia i-a lăsat conducerea armatei, iar el s-a retras în Europa.

Eroică și mai democratică a fost lupta de eliberare a poporului din Mexic. Cei doi conducători Miguel Hidalgo și Jose Maria Morelos au antrenat la luptă masele de amerindieni și, o dată cu eliberarea de sub stăpânirea spaniolă, au făcut și importante reforme democratice: au împărțit pământ țăranilor, au dat drepturi egale tuturor cetățenilor fără deosebire de rasă. Spaniolii au izbutit să-i prindă și să-i ucidă pe cei doi conducători. Mexicanii au continuat însă lupta și în 1823 au proclamat Republica.

Datorită piedicilor puse de guvernul Angliei și al S.U.A., coloniile eliberate nu s-au putut uni să formeze un singur stat, o republică federativă, așa cum propusese Bolivar. S-au organizat mai multe republici, între care: Mexic, Venezuela, Columbia, Chile, Peru, Argentina etc.


Sursa: Manual Istorie VII – Editura didactică și pedagogică București 1985 – Războiul de eliberare al popoarelor din America Latină sec. XIX

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.