Revoluția în Imperiul Habsburgic de la 1848


Revoluția în Imperiul Habsburgic de la 1848
Sursă imagine: wikimedia
Baricada revoluționarilor de la universtate, Viena, 26 mai 1848

Revoluția în Imperiul Hasburgic

Revoluția în Imperiul Habsburgic de la 1848 a izbucnit datorită asupririlor sociale și naționale ale împăraților habsburgici absolutiști. Sub stăpânirea habsburgilor se aflau italienii, cehii, slovacii, polonezii, ucrainienii, croații, sârbii, ungurii, românii etc. Economia se dezvolta încet în Imperiul Habsburgic. Mulți țărani nu aveau nici pământ, nici libertate. Popoarele îndurau tot mai mult jugul social și economic al nobilimii, asuprirea națională a habsburgilor și a nobilimii austriece sau maghiare. Toate se pregăteau de luptă pentru îndepărtarea guvernului absolutist, condus de cancelarul Metternich.

Revoluția din Viena

Revoluția a izbucnit întâi în Viena, capitala imperiului, în 13 martie 1848. Metternich a trebuit să fugă din fața mulțimii furioase. Îndată după aceasta s-a dezlănțuit revoluția și în alte părți ale Imperiului habsburgic: în Ungaria, Italia, Praga, Cracovia, Lwow, Transilvania. În câteva zile, întregul imperiu ardea sub flăcările răzvrătirilor populare.

Înspăimântat de tot ce se întâmpla, împăratul a făgăduit libertăți și Constituție. A părăsit însă Viena și s-a retras în orașul Innsbruck. De aici a pregătit, cu multă dibăcie, contra revoluția. Mai întâi a ațâțat o națiune împotriva celeilalte, cu scopul de a le slăbi forța revoluționară. Apoi a pregătit armatele și le-a trimis împotriva revoluționarilor. În iunie 1848, armatele imperiale au bombardat Praga și au strivit revoluția cehilor. Mulți revoluționari au fost închiși sau expulzați.

În octombrie, numeroase trupe au asediat Viena. Revoluționarii, mai ales muncitorii și tineretul, au luptat eroic. Armata împăratului, dodată cu artilerie și arme bune, au izbutit să-i înfrângă.

Ca să zdrobească și revoluția celorlalte popoare din imperiu, noul împărat, Franz Iosif, a cerut ajutor țarului Nicolae I.


Sursa: Manual Istorie VII – Editura didactică și pedagogică București 1985 – Revoluția în Imperiul Habsburgic de la 1848

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.