Fauna României


Fauna României

Fauna României - generalități

Fauna României este una variată. Animalele sunt răspândite în strânsă legătură cu zonele de vegetație.

1. În zona stepei și silvostepei sunt caracteristice unele rozătoare, ca: șoarecele de câmp, hârciogul, popândăul, iepurele etc. Tot în stepe, se întâlnesc păsări, ca de exemplu: prepelița, vulturul pleșuv de stepă, potârnichea și, mai rar, dropia. În apele curgătoare din câmpie crește bibanul, șalăul și alți pești.

2. Zona păduroasă are o faună bogată în specii. Astfel, în pădurile de stejar și fag trăiesc: lupul, iepurele, pisica sălbatică, veverița, vulpea, jderul, dihorul și multe păsări, cum sunt: coțofana, grangurul, pupăza, cucul, privighetoarea, mierla, sticletele ș.a. Mai sus, în pădurile de munte, se întâlnesc: ursul, râsul, cerbul, iar printre păsări, pajura, cocoșul de munte, ierunca, găinușa de pădure ș.a. În apele repezi de munte cresc: păstrăvul, lostrița, lipanul, mreana.

3. În zona alpină, mai cunoscute sunt: capra neagră și acvila de munte.

4. O faună variată întâlnim în Delta Dunării. Aici există numeroase păsări: gâște și rațe sălbatice, lebede, pelicani, cormorani, berze etc. Dintre mamifere, amintim vidra și nurca, iar dintre pești, crapul, șalăul, somnul, carasul, plătica, știuca, linul.

5. În ceea ce privește animalele de origine mediteraneană, acestea sunt: scorpionul, vipera cu corn, broasca țestoasă, vulturul pleșuv, alb și negru etc. Aceste animale trăiesc în aceleași locuri unde este prezentă și vegetația mediteraneană.

O bună parte dintre păsările care populează stepele și pădurile, luncile și Delta vin în țara noastră primăvara și pleacă toamna în regiunile calde din Africa.

Ca și plantele, unele animale rare, pe cale de dispariție, au fost puse sub ocrotirea legii, vânarea lor fiind interzisă.


Sursa: Editura didactică și pedagogică București 1986, Geografie clasa a VIII-a – Fauna României

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.