Reprezentarea numerelor naturale pe axă


Cum se realizează reprezentarea numerelor naturale pe axă?

Pentru reprezentarea numerelor naturale pe axă, luăm o dreaptă (d) ca cea din figura 1 pe care punem punctele O, A, B, C, D, E, F, G, … astfel încât dinstanțele între punctele O și A, A și B, B și C, C și D, D și E, E și F, F și G, … să fie egale cu lungimea unui segment dat MN. În dreptul acestor puncte punem respectiv numerele naturale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ….

Fiecare număr natural, așezat sub un punct indicat printr-o literă, se numește coordonata punctului sub care este așezat. De exemplu, numărul natural 6 este așezat sub punctul indicat prin litera F. Numărul natural 6 este coordonata punctului F. Punctul O se numește originea coordonatelor, sensul de la O la A pe dreapta (d) se numește sensul pozitiv al dreptei d. Segmentul MN, a cărui lungime este distanța între punctele consecutive aflate pe dreapta (d) și notate cu O, A, B, C, D, E, F, G, …, se numește unitate de măsură.

Reprezentarea numerelor naturale pe axă

O dreptă pe care am fixat o origine, un sens și o unitate de măsură se numește axă a numerelor.


Sursa: Editura Didactică și Pedagocică, București 1989, Prof. univ. dr. C.P. Popovici, Prof. I.C. Ligor, Prof. I.G. Borca – Reprezentarea numerelor naturale pe axă

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.