Scrierea și citirea numerelor naturale


Cum se realizează scrierea și citirea numerelor naturale?

Scrierea și citirea numerelor naturale în sistemul de numerație zecimal se realizează cu ajutorul cifrelor arabe.

Cifrele în sistemul de numerație zecimal sunt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Scrierea și citirea numerelor naturale

Spunem că numerele naturale scrise astfel 0, 1, 2, …, 11, 12, … formează șirul numerelor naturale. Simbolurile … indică faptul că am omis să scriem unele numere naturale. Nu putem scrie toate numerele naturale, deoarece după orice număr mai putem scrie un număr natural. Acest fapt îl exprimăm spunând că șirul numerelor naturale este infinit și totuși trebuie să găsim o metodă să le scriem cu cele zece cifre.

Sistemul folosit de noi se numește sistemul de numerație zecimal.

Folosim această denumire pentru că:

  • zece unități formează un zece
  • zece zeci formează o sută
  • zece sute formează o mie ș.a.m.d.

Fiecare număr se scrie ca o succesiune de cifre, care se pot repeta și prima cifră a unui număr (mai mult de două cifre) nu poate fi 0.

Valoarea fiecărei cifre depinde de poziția ei ocupată în număr, de aceea această scriere se numește scriere pozițională.

Exemplu:
1523: 3 ∙ 1 + 2 ∙ 10 + 5 ∙ 100 + 1 ∙ 1000
Dacă 3 arată numărul unităților, 2 arată numărul zecilor, 5 a sutelor și 1 a miilor.

Pentru citirea numerelor naturale, separăm cifrele sale în grupe de câte trei, plecând de la dreapta spre stânga. Grupele obținute se numesc clase. Fiecare clasă este alcătuită din unități, zeci și sute.

Penru a citi un număr natural în sistemul de numerație zecimal, putem folosi următorul tabel:

Clasa miliardelor:
sute; zeci; mii

Clasa milioanelor:
sute; zeci; unități

Clasa miilor:
sute; zeci; unități

Clasa unităților:
sute; zeci; unități

Exemplu:
Fie numărul: 234567890123
Grupăm cifrele: 234 567 890 123
Avem deci: 234(miliarde) 567(milioane) 890(mii) 123(unități)

Scris în tabel:

Clasa miliardelor:
sute; zeci; mii
2 3 4

Clasa milioanelor:
sute; zeci; unități
5 6 7

Clasa miilor:
sute; zeci; unități
8 9 0

Clasa unităților:
sute; zeci; unități
1 2 3

Citit: două sute treizeci și patru miliarde cinci sute șaizeci și șapte milioane opt sute nouăzeci mii o sută douăzeci și trei.

În matematică orice număr (cifră) necunoscută se notează cu o literă: a, b, c, x, y, z

Un număr de două cifre, în sistemul natural de numerație zecimal, notăm cu ab, unde a ocupă locul zecilor (nu poate fi 0) și b a unităților.

Un număr de trei cifre, în sistemul de numerație zecimal, notăm cu abc, unde a ocupă locul sutelor (nu poate fi 0), b a zecilor și c a unităților.

Deci abc = a ∙ 100 + b ∙ 10 + c ∙ 1


Sursa: Profesor Schlacher Kinga – Scrierea și citirea numerelor naturale

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.