Moldova sub Petru Rareș și Ion Vodă cel Viteaz


Moldova sub Petru Rareș și Ion Vodă cel Viteaz

Petru Rareș și Ion Vodă cel Viteaz au căutat să continue aceleași linii politice lăsate de Ștefan cel Mare, adică de consolidare a statului, independență și de îndepărtare a influenței Imperiului Otoman din Moldova.

Continuitatea luptei pentru independență
Moldova sub Petru Rareș și Ion Vodă cel Viteaz
Petru Rareș (1527-1538), (1541-1546)
Sură imagine: wikimedia

Moldova este confruntată după victoria turcilor la Mohács cu pericolul expansiunii otomane. Petru Rareș (1527-1538), (1541-1546), se bazează pe forțele sociale opuse marii boierimi, înclinată spre înțelegerea cu turcii. El desfășoară o politică activă în Transilvania sprijinindu-l pe Ferdinand de Habsburg apoi pe Ioan Zapolya. Încearcă să încheie o alianță și pace perpetuă cu Polonia dar nu peste mult timp ajunge în conflict cu aceasta din cauza politicii de neutralitate față de turci. În realitate, Petru Rareș, în perioada conflictului cu Imperiul Otoman rămâne fără ajutor din partea Poloniei și a habsburgilor. În timpul marii invazii otomane din 1538, el este trădat de marii boieri și înlocuit. Cea de a doua domnie este subordonată politicii Imperiului Otoman, fără însă ca Rareș să părăsească gândul luptei antiotomane. De acum este tot mai evidentă presiunea otomană în viața politică a Țărilor Române.

Istoria Moldovei se desfășoară în a doua jumătate a veacului, în general sub semnul unor domnii slabe și efemere, a opoziției boierești și a amestecului puterilor străine în treburile Moldovei.

Ion Voda cel Viteaz
Ion Vodă cel Viteaz (1572-1574)

Ion Vodă cel Viteaz (1572-1574) este cel mai de seamă domnitor, din a doua jumătate a sec. al XVI-lea, datorită luptei antiotomane pe care a reluat-o pentru recâștigarea independenței țării. În politica internă s-a sprijinit pe boierimea mijlocie, inclusiv pe curteni. A desfășurat o acțiune de confiscare a moșiilor mănăstirești supunând clerul controlului statului. În egală măsură a sprijinit țărănimea liberă, pe răzeși - deoarece aceștia reprezentau o reală forță militară. Țăranii cum spune un izvor, „aveau o deosebită credință și iubire pentru Ion vodă”. În politica externă a năzuit la alăturarea Moldovei puterilor creștine, fapt ce atrage după sine intervenția turcilor. Ion Vodă cel Viteaz expune în fața Marii adunări a țării dorința și hotărârea de a apăra Moldova. Lupta s-a dat la Jilişte în aprilie 1574 unde îi învinge pe turci. Imperiul răspunde printr-o nouă intervenție fapt ce atrage, în condițiile trădării boierimii, înfrângerea de la Roșeani. Trădarea a pus capăt nu numai vieții domnului, ci, pentru moment, și luptei antiotomane deoarece boierimea era înclinată tot mai mult spre ideea unui regim politic sub controlul ei. După domnia lui Ioan Vodă cel Viteaz, Imperiul Otoman instaurează un regim de dominație care limitează libertatea de mișcare a Țărilor Române.


Sursa: Manual Istorie VIII (Istoria antică și medie) – Editura didactică și pedagogică București 1984 – Moldova sub Petru Rareș și Ion Vodă cel Viteaz

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.