Despărțirea în silabe


Despărțirea în silabe

1. Când o consoană este așezată între vocale despărțirea în silabe se face înaintea consoanei:

a-pă, fi-re, lu-nă etc.

Despărțirea se face la fel dacă înaintea consoanei se află:

un diftong: mai-că, doi- etc.
sau un triftong: le-oai-că, cre-ioa-ne etc.

Grupurile de litere ch, gh (urmate de e sau de i) notează o singură consoană; cuvintele care le conțin se despart conform regulii: u-re-che, ve-ghe etc.

Litera x notează două consoane (fie cs, fie gz); ea este însă considerată o unitate, iar cuvintele care o conțin se despart conform aceleiași reguli: ta-xi-me-tru, e-xa-men etc.

2. În cazul grupurilor de două consoane așezate între vocale despărțirea în silabe se face între cele două consoane:

mul-te, un-gher, mun-te, as-tăzi, tic-sit etc.

Despărțirea se face înaintea întregului grup de consoane dacă prima consoană este b, c, d, f, g, h, p, t, v, iar a doua consoană este l sau r:

o-blon, a-cru, ca-dru, a-flu, a-gro-nom, pe-hli-van, su-plu, pa-tru, co-vrig etc.

Dacă prima consoană din grup este l sau r despărțirea se face între două consoane: al-bă, soar-tă, gâr-lă etc.

3. În cazul grupurilor de trei sau de mai multe consoane așezate între vocale despărțirea în silabe se face, de obicei, între prima și a doua consoană a grupului:

în-gri-jit, îm-pre-u-nă, prin-tre, cin-ste, mon-stru, con-stru-ctor etc.

În cazul grupurilor lpt, mpt, ncș, nct, ncț, ndv, rct, rtf, stm, despărțirea se face între a doua și a treia consoană:

sulp-tor, somp-tu-os, linc-șii, punc-taj, con-junc-ți-e, sand-viș, arc-tic, jert-fă, ast-ma-tic.

La fel se despart cuvintele: ast-fel, alt-ce-va, fi-ind-că etc.

4. În cazul grupurilor de două vocale (un hiat) despărțirea în silabe se face între cele două vocale:

a-ici, a-u-de, i-de-al, li-ce-e, u-ri-aș, fi-in-ță, a-fec-tu-os, con-ti-nu-ă etc.

Când o vocală este urmată de un diftong sau de un triftong despărțirea se face înaintea:

diftongului: a-ce-ea, ro-ua, no-uă etc.
sau a triftongului: vo-iau, le-oai-că, su-iai etc.

În cazul cuvintelor în alcătuirea cărora intră mai multe cuvinte despărțirea în silabe ține seama de elementele componente:

port-a-vi-on, unt-de-lemn, drept-unghi etc.

În cazul cuvintelor derivate cu prefixe și cu sufixe, de felul: dez-e-chi-li-bru, ne-sta-bil, despărțirea se face ținând seama de elementele alcătuitoare.


Sursa: Ana Dumitrescu, Vasile Teodorescu – Manual Limba Română – Despărțirea în silabe

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.