Ce este hiatul?


Hiatul

Hiatul este alcătuit din două vocale alăturate aflate în silabe diferite.

Spre exemplu, avem cuvintele: idee, întotdeauna, poezie, luăm. Observați că vocalele alăturate fac parte din silabe diferite: i-de-e, în-tot-dea-u-na, po-e-zi-e, lu-ăm.

La unii vorbitori se manifestă tendința de a evita hiatul.

Astfel, în loc de:

zoologie                                                            zologie
alcool                                                                 alcol
cooperare                                                         coperare
științific                                                             ștințific
știință                    ei rostesc incorect            ștință
aspectuos                                                           aspectos
respectuos                                                         respectos
casierie                                                               caserie

De asemenea, unii vorbitori introduc o semivocală între cele două vocale în hiat:

în loc de     poet                                                                            poiet
                    poezie                                                                        poiezie
                    alee                         ei rostesc incorect                    aleie
                    idee                                                                            ideie
                    licee                                                                            liceie

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.