Apele, animalele și vegetația Americii de Sud


Vegetația Americii de Sud
Vegetația Americii de Sud

Apele Americii de Sud

Apele Americii de Sud formează o rețea hidrografică bine dezvoltată, alimentată atât din apa ploilor, cât și din cea provenită din topirea ghețarilor și a zăpezilor, care acoperă relieful înalt.

Datorită înclinării reliefului, de la vest la est, cât și faptului că partea estică a continentului primește cea mai mare cantitate de precipitații, cele mai multe ape curgătoare se îndreaptă spre Oceanul Atlantic. În Oceanul Pacific se varsă râurile provenite de pe versanții vestici ai Anzilor. Acestea sunt scurte, repezi și au un debit bogat.

Amazonul, cel mai lung fluviu al Americii de Sud și totodată cel mai bogat în ape din lume. Marea cantitate de apă pe care o poartă se datorează ploilor abundente care cad în cuprinsul uriașului său bazin, egal cu aproape două treimi din suprafața Europei. Amazonul este cel mai lat și mai adânc fluviu de pe Glob, atingând în timpul revărsărilor o lățime de peste 30 km. Se varsă în Oceanul Atlantic printr-un larg estuar.

Parana unit cu Paraguay și Uruguay formează a doua mare rețea de ape curgătoare a Americii de Sud. La vărsare formează, la fel ca și Amazonul, un estuar larg, care poartă numele La Plata. Străbătând în drumul său podișul înalt al Braziliei, Parana formează numeroase praguri și cascade, oferind mari resurse hidroenergetice.

Orinoco adună apele din Podișul Guyanelor și străbate o mare câmpie care-i poartă numele. La vărsare formează o deltă asemănătoare cu cea a Dunării.

Partea sudică a continentului are ape scurte, care-și găsesc repede vărsarea în ocean.

Vegetația Americii de Sud și animalele acesteia

Vegetația Americii de Sud este bogată și variată.

De o parte și de alta a Ecuatorului se dezvoltă o vegetație formată din păduri ecuatoriale - un adevărat „infern verde”. Pădurea ecuatorială din America de Sud este patria arborelui de cacao, de chinină, de cauciuc, alături de care cresc arbori de esență prețioasă - palisandru, acaju, palmieri de panama etc. Printre arbori și liane își găsesc adăpost diferite insecte, fluturi viu colorați, șerpi uriași, maimuțe, papagali. Apele curgătoare sunt populate de un fel de crocodil numit caiman.

În partea nordică și sudică a pădurii ecuatoriale, în regiunile cu climă subecuatorială, se întind două zone de ierburi înalte, asemănătoare savanelor africane. De-a lungul fluviilor, unde umezeala este mai mare, se întâlnesc păduri galerii. Ierburile înalte cresc în părțile nordice ale Podișului Guyanelor (cunoscute sub numele de Llanos) și în sud-estul Braziliei (unde sunt numite Campos). Animalele cele mai răspândite sunt tapirul, puma, jaguarul și lama.

În partea sudică a continentului, în regiunile cu climă temperată cresc ierburi mărunte (Pampas). Sudul continentului are o vegetație săracă formată din mușchi și licheni. Zona muntoasă dinspre Pacific este acoperită cu păduri de conifere și păduri amestecate.


Sursă: Editura Didactică și Pedagogică București, Geografie, manual clasa a VI-a – Prof. Bărgăuanu Petru, Prof. Sucitu Ion, Prof. Stoica Valentina

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.