Repetiția. Exemple de repetiție


Repetiția. Exemple de repetiție

Repetiția este folosirea succesivă a unui sunet, cuvânt sau a unui grup de cuvinte pentru a impune atenției o imagine semnificativă, o idee, un sentiment, o acțiune sau un obiect.

Repetiția se folosește în poezie, în proză și în vorbirea de toate zilele.

Exemplu:

Tot alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în depărtare;
Ca fantasme albe proprii îmșirați se perd în zare,
Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum.
                                                                (Iarna de Vasile Alecsandri)

Prin acest procedeu, culoarea albă devine o caracteristică esențială a peisajului, a tabloului prezentat de scriitor.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.