Modul condițional optativ. Exemple


Modul condițional optativ

Modul condițional optativ este un mod personal (predicativ) al verbului care exprimă o condiție sau o dorință.

Exemple cu modul condițional optativ

Să-l văd venind, mai trăi o viață!
Dacă ai pleca acum, ai ajunge la timp.
Aș merge la munte.

Verbul aș trăi exprimă o acțiune a cărei realizare este condiționată de îndeplinirea acțiunii verbului din propoziția precedentă să-l văd venind.

Verbul ai pleca exprimă o condiție de a cărei îndeplinire depinde realizarea acțiunii redate de verbul ai ajunge.

Verbul aș merge exprimă o acțiune dorită.


Modul condițional optativ are toate persoanele și în alcătuirea lui intră formele de auxiliar ale verbului a avea:, al, ai, ar, am, ați, ar devenite semne (mărci) gramaticale ale acestuia.

Timpurile modului condițional optativ:

a) prezent:
- alcătuite din formele de auxiliar ale verbului a avea + verbul de bază cu forma în care îl găsim în dicționar:
aș asculta
ai asculta
ar asculta
am asculta
ați asculta
ar asculta
- exprimă o acțiune condiționată sau dorită în prezent

b) perfect:
- alcătuit din modul condițional optativ prezent al verbului auxiliar ar fi + forma verbului de bază terminată în -t sau -s:
aș fi ascultat
ai fi ascultat
ar fi ascultat
am fi ascultat
ați fi ascultat
ar fi ascultat
- exprimă o acțiune condiționată sau dorită în trecut

Uneori, forma de prezent a modului condițional optativ este inversată (de obicei în limba populară):

a) Închinar-aș și n-am cui!
     Închinar-aș codrului...
b) Dunăre, apă vioară,
     Face-te-ai neagră cerneală...
c) ...lovi-te-ar moartea de Biserică!

Modul condițional optativ prezent este însoțit uneori, ca și conjunctivul prezent, de formele neaccentuate ale pronumelui personal:

i-ar vorbi
I-ar ajuta
aș așeza-o
mi-ar trimite-o

Condiționalul prezent permite, ca și conjunctivul prezent, intercalarea unor cuvinte (adverbe și pronume) în interiorul structurii sale:

a) în ordine obișnuită:
- n-ar mai vorbi
- s-ar tot duce
- nu l-ar mai da

b) în ordine inversă:
- mânca-l-ar tata
- mânca-o-ar mama

Când sunt folosite singure, cu sens de sine stătător, verbele la modul condițional optativ îndeplinesc în propoziție funcția de predicat verbal:
Aș adăuga câteva cuvinte.

Însoțite de nume predicative, unele verbe formează cu acestea predicate nominale, având calitatea de verbe copulative:
Dacă ar fi atenți, ar ști mai bine.

Ortografie:

a) Verbele a fi, a ști și a veni se scriu la condițional optativ prezent cu un singur -i:
aș fi
aș ști
aș veni
b) Se scriu la condițional optativ prezent:
- cu -e, nu cu -ea: aș ține, nu: aș ținea
- cu -e, nu cu i-: aș scrie, nu: aș scri


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Modul condițional optativ – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

persoane au considerat acest articol util. Votează dacă ți-a fost de ajutor.